Welding 4.0 – budoucnost svařování

Budoucnost profesionálního svařování je propojená do sítě, digitální a bezpapírová. Jedná se o výzvy „Průmyslu 4.0“, kterým se dříve nebo později musí postavit každý podnik.

Začátek čtvrté průmyslové revoluce

Čtvrtá průmyslová revoluce je na vzestupu: Mnoho společností čelí výzvě, vybavit svůj provoz inteligentním a produktivním propojením lidské a strojové práce pro zajištění lepších výsledků v budoucnu.
Od roku 1970, tedy od třetí průmyslové revoluce, je každý den podniku stále větší měrou určován IT strukturami a automatizací. Stroje CNC, roboti a mikroprocesorem řízené svařovací přístroje zlepšily výrobní procesy, a tím i kvalitu vyráběného zboží. Důsledná analýza všech procesních dat v reálném čase, která je umožněna nástupem Průmyslu 4.0, umožňuje vidět nevyužitý potenciál a umožňuje také zajištění náskoku v celosvětové konkurenci.

S novým multiprocesním svařovacím přístrojem MIGG/MAG Titan XQ a systémem řízení svařování Welding 4.0 ewm Xnet 2.0 poskytne společnost EWM ideální řešení pro svařovací provozy.

Welding 4.0
Digitalizace

Poháníme digitalizaci a vývoj svařovací techniky dopředu

Tímto způsobem zajistíme našim zákazníkům konkurenční výhodu a doprovázíme je na cestě k budoucímu podniku Průmyslu 4.0. Nové generace přístrojů splňují požadavky, které jsou v době 4.0 kladeny na moderní přístroj. Intuitivní, snadná ovládání jsou rozhraními pro interakci člověka a stroje.

Čas jsou peníze – analýza procesů v reálném čase je neocenitelná

Digitalizace strojů díky vysoce inteligentním mikroprocesorům, paměťovým rozhraním a možnostem připojení k síti vytváří veškeré předpoklady, které jsou potřebné pro získání procesních dat, analýzy účinnosti strojů a preventivní údržbu.

S novým multiprocesním svařovacím přístrojem MIG/MAG Titan XQ a systémem řízení svařování Welding 4.0 ewm Xnet 2.0 poskytuje společnost EWM ideální řešení pro svařovací provozy – do budoucna zaručená prvotřídní kvalita, pro ještě úspornější, kvalitativně certifikovatelné svařování.

Průmysl 4.0


Welding 4.0 systém řízení svařování ewm Xnet 2.0

Krok k efektivní a zdroje šetřící svařovací technice

 

Obrazovka Xnet

 

 • Zaznamenávání svařovacích dat
 • Centrální ukládání, třídění a analyzování
 • Online monitorování − řízení a sledování procesu svařování libovolného počtu svařovacích přístrojů
 • Analýza, vyhodnocení, zprávy a dokumentace online zaznamenaných parametrů svařování
 • Možnost přenosu na všechny svářecí přístroje v síti
 • Komfortní a snadné vytváření grafického uspořádání účastníků v síti
 

Moduly a komponenty Xnet 2.0

 • Základní sada

  Záznam, spravování a předávání hodnot spotřeby v reálném čase

 • Manažer WPQ-X

  Vlastní vytváření, spravování postupů ke svařování a přidělování svářečům

 • Správa konstrukčních prvků Xnet 2.0

  Správa konstrukčních prvků, vytváření plánů sledu svařování, přidělování WPS

 • Xbutton

  přístupové právo a přiřazení postupu ke svařování pro svářeče prostřednictvím robustního hardwarového klíče

 

Správa konstrukčních dílů ewm Xnet 2.0 (modul 3)

 

Krok 1 –
pracovní příprava v ewm Xnet 2.0

 • Vyráběný konstrukční díl prostřednictvím pracovní přípravy na PC vložit do ewm Xnet 2.0
 • Vložit vyráběný konstrukční díl v kanceláři na PC
 • Sestavit nebo z CAD importovat data výkresu
 • Stanovit plán sledu svařování
 • Přiřadit postup ke svařování
 • Vytisknout čárový kód, přidat jej k pracovní zakázce nebo jej přímo umístit jako nálepku na konstrukční díl
 • Zaslání dat konstrukčních dílů svařovacímu přístroji prostřednictvím LAN/Wi-Fi
 • Data jsou, např. pro nasazení na staveništi, offline k dispozici ve svařovacím přístroji
Pracovní příprava v ewm Xnet
 
Naskenovat čárový kód na konstrukčním dílu

Krok 2 –
naskenovat čárový kód na konstrukčním dílu

 • Svářeč naskenuje čárový kód na konstrukčním prvku čtečkou čárových kódů
 • Data konstrukčních dílů se otevírají v řízení:
  • Číslo zakázky
  • Číslo konstrukčních dílů
  • Skupina konstrukčních dílů
  • Sériové číslo
  • Číslo šarže
  • Plán sledu svářecích operací (např. svar 1, housenka 1, svar 1, housenka 2 atd.)
  • Postup ke svařování (svařovací data pro každou housenku/svar)
 

Krok 3 –
Xbutton

 • Svářeč se identifikuje pro povolení svařování prostřednictvím Xbutton na svařovacím přístroji
Xbutton pro Xnet
 
Se svařovacím hořákem PM a grafickým displejem vyvolat housenky a svary podle plánu sledu svářecích operací

Krok 4 –
se svařovacím hořákem PM a grafickým displejem vyvolat housenky a svary podle plánu sledu svářecích operací

 • Svářeč začne pracovat podle zobrazeného pořadí svarů
 • Veškeré parametry svařování se nastaví pro každou jednotlivou housenku/svar automaticky přístrojem
 • Po každé housence/svaru svářeč potvrdí jejich dokončení tlačítkem na svařovacím hořáku PM s grafickým displejem
 • Dočasné opuštění, např. pro stehování, tlačítkem na svařovacím hořáku PM s grafickým displejem
 • Displej se svary/housenkami