Impressum

EWM GmbH
Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach
Duitsland

Tel.: +49 26 80 / 1 81 - 0
Fax: +49 26 80 / 1 81 - 244

E-mail: info@ewm-group.com

Handelsregister
Kantongericht Montabaur, HRB 29145

Btw-nummer
DE342813581

Bedrijfsleiders:
Susanne Szczesny-Oßing (CEO)
Frank Bartels (CTO)
Sebastian Stindl (CFO)
Thomas Häusle (CBO)

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

 

1. Inhoud van het online-aanbod
De inhoud van de internetpagina is zorgvuldig onderzocht, gecontroleerd en bewerkt. Wijzigingen, drukfouten en fouten onder voorbehoud.
De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsvorderingen tegen de auteur, met betrekking tot materiële of morele schade als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, worden principieel uitgesloten, mits de auteur geen bewijsbare opzettelijkheid of grove nalatigheid heeft begaan. Alle aanbiedingen zijn verblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het volledige aanbod zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent te stoppen.

2. Verwijzingen en links
Voor directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden ('hyperlinks') die buiten het verantwoordelijkheid van de auteur liggen, is aansprakelijkheid uitsluitend van toepassing indien de auteur kennis heeft van de inhoud en het hem technisch en redelijk mogelijk is om het gebruik van illegale inhoud te verhinderen.
De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het moment van publicatie van de link er geen onwettige inhoud op de gekoppelde pagina's stond. De auteur heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van de gekoppelde pagina's. De auteur neemt daarom nadrukkelijk afstand van de inhoud op gekoppelde pagina's die na de plaatsing van de koppeling werd gewijzigd. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen alsmede voor externe vermeldingen in door de auteur ter beschikking gestelde gastenboeken, discussieforums, linkdirectory's, mailinglijsten en alle andere vormen van databases, waarop externe schrijftoegang mogelijk is. Voor onwettelijke, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade als gevolg van het gebruik of het niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen wordt aansprakelijk en niet degene die naar de pagina verwijst.

3. Auteurs- en handelsmerkenrecht
De auteur streeft ernaar, in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte foto’s, afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in acht te nemen en de door hemzelf gemaakte foto’s, afbeeldingen, geluidsbestanden en videofragmenten en teksten te gebruiken of op licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten terug te grijpen.
Alle in het internetaanbod vermelde en door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderhevig aan de bepalingen van het toepasselijke handelsmerkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaren. Alleen op grond van de loutere vermelding kan niet worden geconcludeerd dat handelsmerken niet door rechten van derden worden beschermd!
Het auteursrecht op gepubliceerd materiaal dat door de auteur zelf is gemaakt, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina. Vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Gegevensbescherming

Verzameling, verwerking, gebruik, doorgave en verwijdering van persoonsgerelateerde gegevens

Bij het bezoek aan de website worden uitsluitend persoonsanonieme toegangsgegevens opgeslagen, zoals de naam van de geopende pagina's, de gebruikte browser en uw internetprovider. Persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend op vrijwillige beschikbaarstelling opgeslagen, bijv. als gevolg van een bestelling, het openen van een klantaccount of bij aanmelding. Deze verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afwikkeling van contracten, bestellingen en statistische analyses. Tenzij u niet uitdrukkelijk via de contractafwikkeling heeft ingestemd met het gegevensgebruik, worden uw gegevens na de volledige contractafwikkeling geblokkeerd en na het verlopen van de wettelijke opslagtermijnen van maximaal 10 jaar verwijderd. De verzamelde gegevens van loutere bezoeken van de website worden niet overgedragen aan derden.

De bij bestellingen in de onlineshop voor de uitvoering en afwikkeling van contracten vereiste en verzamelde gegevens, zoals de volledige naam, het e-mailadres en het adres, worden uitsluitend gebruikt voor de afwikkeling van de bestelling en voor interne statistische analyses. De door u in de verplichte velden van het contactformulier verstrekte gegevens, zoals de aanhef, de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres, worden opgeslagen voor doorgave aan de desbetreffende contactpersoon en verwerking van uw aanvraag. Een verder gebruik, zoals het gebruik voor reclamedoeleinden, vindt niet plaats. Indien dit voor de contractafwikkeling of facturering en betaling wordt vereist, worden de vereiste gegevens aan derden, zoals distributiepartners en het transportbedrijf, doorgegeven om aan de levering te kunnen voldoen.

De in het kader van de online garantieregistratie verzamelde gegevens, zoals contactgegevens, productgegevens van het apparaat en voor de verlenging van de garantieperiode vereiste gegevens, zijn nodig indien er aanspraak wordt gemaakt op de garantie van het apparaat. Een herinnering aan de jaarlijkse wettelijk voorgeschreven herhalingskeuringen voor apparaten en melding van eventuele recall-acties kunnen worden verzonden. Na het verlopen van de verlengde garantieperiode worden de bij de online garantieregistratie verzamelde gegevens verwijderd.

Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief met uw e-mailadres en uw uitdrukkelijke toestemming geeft, wordt het aangegeven e-mailadres gebruikt om u te informeren over wijzigingen, nieuws en uitbreidingen van EWM-producten tot u uw inschrijving opzegt. Bij opzegging van de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres in de mailinglijst verwijderd. Uw e-mailadres waarnaar de nieuwsbrief wordt verzonden, wordt niet doorgegeven aan derden.

Een overdracht van uw persoonsgerelateerde gegevens aan derden vindt uitsluitend plaats wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn of wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Gegevensbeveiliging

Om uw gegevens te beschermen tegen beschadiging, vernietiging of onbevoegde toegang van derden, hebben wij uitgebreide technische en fysieke veiligheidsmaatregelen getroffen en worden veiligheidsprocedures gevolgd. De gegevens worden versleuteld aan ons overgedragen.

Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen), vindt het opgeven van deze gegevens door de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis plaats. De gebruikmaking en betaling van alle aangeboden diensten is – voor zover technisch mogelijk en redelijk – toegestaan, ook zonder opgave van dergelijke gegevens resp. onder vermelding van anonieme gegevens of een pseudoniem. Het gebruik van contactgegevens die gepubliceerd zijn in het kader van het impressum of vergelijkbare gegevens, zoals postadressen, telefoon- en faxnummers, alsmede e-mailadressen door derden voor het toezenden van niet-uitdrukkelijk aangevraagde informatie is niet toegestaan. Wij behouden ons het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de afzenders van zogeheten spam-mail bij inbreuk op dit verbod.

Het gebruik van tracking-tools en programma's van externe aanbieders

Deze website maakt gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zog. “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken voor een analyse van uw websitegebruik, voor het samenstellen van rapporten over de websiteactiviteiten voor de website-exploitant en ten behoeve van andere dienstverlening die samenhangt met het website- en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden beschikbaar stellen indien dit wettelijk is voorgeschreven of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen enkel geval koppelen aan andere gegevens die door Google worden opgeslagen. U kunt de installatie van cookies voorkomen met de desbetreffende instelling op uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de bewerking van de gegevens die Google over u op de hierboven beschreven wijze heeft verzameld met het hierboven omschreven doel.

Deze website maakt gebruik van de technologieën van etracker GmbH (www.etracker.com) om gegevens te verzamelen voor marketing en optimalisatie. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de cache van de internetbrowser van paginabezoekers worden opgeslagen. De cookies maken het mogelijk de internetbrowser te herkennen. De gegevens die met etracker-technologie worden verzameld, worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene niet gebruikt om bezoekers op deze website te identificeren en zullen niet worden samengevoegd met de persoonlijke gegevens van de drager van het pseudoniem. Het verzamelen en opslaan van gegevens kan op elk moment in de toekomst worden ingetrokken.

Bij een bezoek aan onze pagina worden uitsluitend persoonsgerelateerde gegevens verzameld, wanneer u ze expliciet aan ons meedeelt. Onze website bevat ook programma's van externe aanbieders, zoals Twitter en het sociale netwerk Facebook. Deze worden uitsluitend door de desbetreffende aanbieders geëxploiteerd. Het bedrijf Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS is herkenbaar aan het Facebook-logo en de knop "Like". Het bedrijf Twitter, dat eveneens persoonsgerelateerde gegevens verzameld en doorgeeft aan derden, Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Ca 94103, VS is herkenbaar aan het Twitter-logo.

Bij bezoek van de website die een invoegtoepassing ('plug-in') bevat, maakt de browser directe verbinding met de server van de aanbieder, bijv. Twitter of Facebook, waar de inhoud van de invoegtoepassing opnieuw aan de browser wordt overgedragen en door de aanbieder, bijv. Facebook, aan de weergegeven website kan worden gekoppeld. Hierdoor wordt de informatie dat een bezoek aan onze website is uitgevoerd, automatisch doorgestuurd naar de aanbieder, bijv. Facebook. Bezoekt u onze website via een persoonlijke gebruikersaccount bij de aanbieder, bijv. door u aan te melden bij Facebook, kan de aanbieder, bijv. Facebook, het bezoek aan onze website toewijzen aan de desbetreffende account. Door uw interactie met de invoegtoepassing, bijvoorbeeld het klikken van de like-knop of het achterlaten van commentaar, wordt deze informatie direct overgedragen naar de aanbieder, bijv. Facebook, en daar opgeslagen en mogelijk doorgegeven aan derden. Wanneer een dergelijke gegevensoverdracht niet gewenst is, moet u zich vóór uw bezoek aan onze website afmelden bij de account van de aanbieder, bijv. Facebook of Twitter.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling door de aanbieder, zoals Facebook, en de verdere verwerking en gebruik van desbetreffende gegevens, alsmede de toepasselijke privacyrechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy worden uitsluitend door de aanbieders van dergelijke programma's, zoals Facebook, bepaald. Daarom verwijzen we u door naar de privacyverklaring van de aanbieders: voor Facebook https://de.facebook.com/privacy/explanation.php en voor Twitter https://twitter.com/privacy.

Informatie- en opzeggingsrecht

Bij vragen over de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgerelateerde gegevens en voor informatie over meldingen, storingen en verwijdering van alle persoonsgerelateerde gegevens, verzoeken wij u contact op te nemen met onze specialisten in gegevensbescherming, Susanne Kamm (externe functionaris voor gegevensbescherming), Dr. Dornbach Consulting GmbH, Anton-Jordan-Straße 1, 56070 Koblenz, e-mailadres skamm@dornbach-consulting.de, tel +49 261/9431-0. U kunt op elk moment de aan ons verstrekte toestemming voor verzameling en gebruik van gegevens zonder opgave van reden intrekken.

5. Rechtsgeldigheid van deze afwijzing van aansprakelijkheid
Deze afwijzing van aansprakelijkheid is een onderdeel van het internetaanbod, waarnaar op deze pagina wordt verwezen. Als delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met het geldende recht, blijven de overige delen van het document qua inhoud en rechtsgeldigheid behouden.