Hat direnci eşitlemesi

Hat direnci yeni proses düzenlemesi için gereklidir. Bu eşitleme olmadığında 1,5m üzerindeki hortum paketi uzunluklarında, kaynak sırasında ark geriliminin düzeltilmesine ihtiyaç vardır. Buna karşın hat direnci eşitlemesiyle, ark düzeltmesi uzun hatlarda bile neredeyse 0 V'dir.

Buna ek olarak bu eşitleme sayesinde etkin ark gücünün (kW) kesin olarak belirlenmesi ve görüntülenmesi de mümkün olmaktadır, çünkü kaynak kablosunda kayıp güç nedeniyle artık hesaplama yanlış olmamaktadır. Bu şekilde en uygun kaynak dikişi için gerekli birim uzunluğa düşen enerjiyi her zaman doğru bir şekilde hesaplayabilirsiniz. Aynı zamanda ark gerilimi de doğru bir şekilde gösterilir.

 
Makineler Kılavuzlar Filmler
Picomig PDF simgesi Video simgesi  Zip indirme simgesi
HP kontrolü
alpha Q puls / Phoenix puls / Taurus S
PDF simgesi Video simgesi  Zip indirme simgesi
LP kontrolü
alpha Q puls / Phoenix puls / Taurus S
PDF simgesi Video simgesi  Zip indirme simgesi
HP-XQ / LP-XQ kontrolü
Titan XQ puls
PDF-Icon Icon Video Icon Download Zip
Expert 2.0
alpha Q puls / Phoenix puls
PDF simgesi  
Expert 2.0 Rob
alpha Q puls / Phoenix puls
PDF simgesi  
Expert Rob
alpha Q RC puls / Phoenix RC puls
PDF simgesi  

 

Videos