Garanti kuralları

EWM AG, ürünlerindeki malzeme ve işçiliğin kusursuz durumda olduğunu garanti eder. Garanti süresi içerisinde ürünün malzeme veya işçilik bakımından kusurlu olduğu görülürse, vereceğimiz karara göre ücretsiz onarım veya ürünün yenisiyle değiştirilmesi söz konusudur. Garanti fatura tarihinden itibaren geçerli olur. EWM garanti koşullarını dilediği zaman gelecekte etkili olacak şekilde değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Garanti temelleri
Garanti kapsamından tam anlamıyla yararlanabilmenin ön koşulu ürünlerin EWM kullanma kılavuzuna uygun olarak işletilmesi ve ilgili geçerli yasal öneri ve gerekliliklere uyulması ile yıllık bakım ve kontrol işleminin EWM tarafından yetkilendirilmiş bir partner tarafından gerçekleştirilmesi ve ürünün EWM ana sayfasına kaydedilmesidir (bkz. “Garanti, bakım ve kontrole ilişkin bilgiler”).
Söz konusu olabilecek garanti tamiratları sadece EWM tarafından yetkilendirilmiş olan bir partner tarafından gerçekleştirilebilir – aksi takdirde garanti geçersiz olur.
Garanti ifa yerine taşıma ve ambalaj masrafları müşteriye aittir ve garanti kapsamında değildir.

EWM Garantielogo

Garanti süreleri

5 yıl garanti kapsamı:

 • Ana transformatör
 • Çıkış empedans bobini
 • İkincil dönüştürücü modül

3 yıl garanti kapsamı:

 • Güç kaynakları *)
 • Tel sürme üniteleri *)
 • Soğutma cihazları *)
 • Tekerlekli araba *)

2 yıl garanti kapsamı:

 • EWM Powershield (kaynakçı koruma kaskı)
 • Soğutucu madde pompaları

1 yıl garanti kapsamı:

 • Otomasyon ve mekanizasyon bileşenleri
 • EWM markalı ürünler
 • EWM torç
 • Kullanılmış makineler
 • Ara hortum paketleri
 • Uzaktan kumanda
 • İnvertör güç bileşenleri

6 ay garanti kapsamı:

 • münferit olarak sevk edilen yedek parçalar (örn. devre kartı, ateşleme üniteleri, vs.)

*) Tam 3/5 yıllık ewm garantisinin ön şartı bu ürünlerin ewm ana sayfasına kaydedilmesidir!

Üretici/tedarikçi garantisi,
EWM tarafından kullanılan, fakat farklı üreticiler tarafından üretilmiş olan tüm satın alma ürünler (örn: motorlar, fanlar, torçlar vs.)
(diğer ürünler talep üzerine)

Garanti hizmetleri
Garanti birinci yıl, ikinci yıl ve üçüncü yılda parçaların ücretsiz değişimini ve ücretsiz işçiliği - dördüncü ve beşinci yılda ise tamirat işlemleri için gerekli olan malzemeyi kapsamaktadır.

Garanti sınırlandırması
Mekanik eskimeye veya doğal bir sıkışmaya maruz kalan çoğaltılamaz nitelikteki yazılım hataları ve parçalar (örn. tel besleme ünitesi, tel besleme makarası, tel besleme ünitelerinin yedek/aşınan parçalar, iş parçası ucu, elektrot penseleri, bağlantı ve uzatma kabloları, şebeke ve kontrol hatları, soketler, torç yedek/aşınan parçalar, selenoik valfler, tekerlekler, soğutma sıvısı vb.), garanti kapsamı dışındadır.

Garanti kapsamı dışında kalanlar
Aşağıdaki koşullarda garanti talebi söz konusu olamaz:

 • İlgili EWM ürünleri orijinal EWM aksesuarları (örn. ara hortum paketi, uzaktan kumanda, bağlantı hattı, soğutma sıvısı, vb.) ve/veya orijinal EWM yedek ve aşınan parçalar ile kullanılmadığında.
 • EWM tarafından yetkilendirilmemiş olan kişilerce müdahale edildiğinde.
 • Ürünlerin kullanma kılavuzunda belirtilmiş olan performans ve teknik verilerini aşan şekilde kullanılması ve aşırı yüklenmesi durumunda.
 • Belirlenmiş amaca uygun olmayan bir kullanım söz konusu olduğunda.
 • Uygun olmayan değişikliklerin ve/veya tamiratların gerçekleştirilmiş olması durumunda.
 • Kısmen veya tamamen demonte edilmiş ürünler söz konusu olduğunda.
 • / Kaza, yanlış kullanım, kurallara aykırı kullanım, yanlış montaj, şebekede söz konusu olan arızalar veya kusurlar, dikkatsizlik, zor kullanma, talimatları ve kullanma kılavuzlarını dikkate almama, yetersiz bakım (bakınız "Bakım ve Kontrol" bölümü), yabancı etkenlerden kaynaklanan hasarlar, doğal felaketler veya kişisel kaza durumlarında garanti geçersiz olur

Garanti talebi
Garanti ile ilgili taleplerinizde, lütfen sadece EWM firmasına veya EWM tarafından yetkilendirilmiş bir partnere başvurunuz.
Garantinin geçerli olması için makinenin seri numarasının bulunduğu orijinal faturanın ibraz edilmesi gerekmektedir. Güç kaynakları, tel besleme üniteleri ve soğutma cihazları için ayrıca ürünün garanti sertifikası gereklidir.
Talebimiz üzerine makinenin vakit kaybetmeksizin tüm riskler ve masraflar müşteriye ait olmak üzere tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. Değişimi yapılan ürünler bizim mülkiyetimize geçer. Değişim veya tamirat dolayısıyla garanti süresi uzamaz. Tamirat veya değişim süresi içerisinde geçici veya yedek ürün talep etme hakkı söz konusu değildir.

Genel hususlar
Bu beyanlar yanında yasal garanti talebi hakları saklı kalır ve bu beyanlar bizim genel şartlar ve koşullarımızı ve de yazılı garanti düzenlemelerimizi esas alır. Ek anlaşmalar EWM tarafından yazılı olarak onaylanmalıdır.