Archiwizacja faktur

Oprogramowanie do archiwizacji faktur elektronicznych

Szanowni Klienci,

wszystkie otrzymane od Państwa faktury muszą być również archiwizowane elektronicznie, zgodnie z wymogami prawa.

W tym celu udostępniamy Państwu darmowe oprogramowanie do archiwizacji, stworzone przez naszego partnera w zakresie oprogramowania, firmę gotomaxx Software GmbH.
 

Pobierz maxxArchiv