Metoda spawania MIG/MAG

 

Dostarczamy postęp:
innowacyjne procesy spawania EWM

Jako lider technologii od lat prowadzimy prace rozwojowe, aby spawanie było jeszcze łatwiejsze, bardziej ekonomiczne, a przede wszystkim, by uzyskać większą stabilność efektów. Prowadzimy badania i analizujemy kompleksowe współdziałanie poszczególnych komponentów i parametrów w celu optymalizacji całego procesu spawania.

 


forcearc puls forceArc puls XQ

forceArc puls® to metoda spawania MIG/MAG za pomocą łuku impulsowego minimalizującego emisję ciepła. Ta łatwa w obsłudze metoda jest przystosowana do spawania materiałów niestopowych oraz nisko- i wysokostopowych w pełnym zakresie mocy. Wyróżnia ją doskonałe mostkowanie szczeliny nawet w wysokim zakresie mocy i umożliwia ona kontrolowane spawanie przy szczelinie powietrznej zmiennej w maksymalnym zakresie 4 mm. forceArc puls® – najlepsze efekty spawania stali i stali nierdzewnych z niebywałą oszczędnością kosztów!

forceArc puls

Zalety:

Większa prędkość spawania
 • Symetryczne tworzenie spoin i maksymalna możliwa grubość spoiny (wymiar spoiny pachwinowej) w spoinach pachwinowych
 • Doskonałe nawilżanie
 • Głębokie, koncentryczne wtopienie z bezpieczną trwałą spoiną
Praktycznie wolne od rozprysków
 • Zminimalizowanie nakładów na dodatkową obróbkę
 • Także w przypadku blach pokrytych zendrą lub silnie zanieczyszczonych
Zdrowa praca
 • Mniejsze obciążenie spawacza w miejscu pracy
 • Mniej dymu podczas spawania
 • Cichy, przyjemny szum łuku świetlnego
 • Łatwe prowadzenie (doskonałe powlekanie)
Szlifowanie spoiny pachwinowej

Do
30%

Oszczędność kosztów łącznych*

dzięki redukcji zużycia materiału i energii oraz skróceniu czasu produkcji

Do
15%

niższy dopływ ciepła*

dzięki ograniczeniu skrzywień, przebarwień i nakładu prac dodatkowych

Do
20%

większy wymiar spoiny pachwinowej*,

symetryczne tworzenie spoin dzięki głębokiemu, skoncentrowanemu wtopieniu z bezpiecznie trwałą spoiną

* w stosunku do łuku impulsowego

Video

forceArc puls

Ekonomiczne spawanie, oszczędność kosztów

Spawanie stali nierdzewnej

Metoda spawania forceArc puls® w górnym zakresie mocy charakteryzuje się o 15% niższym dopływem ciepła w porównaniu ze spawaniem impulsowym. To zapewnia mniej przebarwień i mniejsze odkształcenia obrabianych przedmiotów.

Dalsze korzyści:

 • Mniejsza energia liniowa
 • Redukcja zniekształceń, przebarwień i napięć
 • Mniej dodatkowej obróbki (ustawianie, szlifowanie, czyszczenie)
 • Mniej przypaleń składników stopowych i dzięki temu wyższa odporność na korozję
forceArc puls® przy spawaniu stali wysokostopowych (CrNi) w porównaniu z forceArc® i łukiem impulsowym Porównanie spoin

forceArc puls® tworzy symetryczną spoinę pachwinową. To jest warunkiem osiągnięcia maksymalnego wymiaru spoiny pachwinowej przy określonej wydajności stapiania (DV).
W porównaniu do łuku impulsowego możliwy jest wymiar spoiny pachwinowej większy nawet o 20%.

Porównanie wymiaru spoiny pachwinowej i wtopienia w forceArc puls®, forceArc® i łuku impulsowego Porównanie spoiny pachwinowej

To oznacza, że w stosunku do procesu spawania łukiem impulsowym przy identycznym wymiarze spoiny pachwinowej możliwe jest osiągnięcie prędkości spawania wyższej o 20%.

Puls
Vs = 45 cm/min, a=4,8 mm
Spawanie stali nierdzewnej Puls
forceArc puls®
Vs = 60 cm/min, a=5,1 mm
Spawanie stali nierdzewnej forceArc puls
Porównanie szlifowania forceArc puls

Spawanie stali

Zalety:

 • Praktycznie wolne od rozprysków
 • Niezwykły wygląd spoin
 • Mniej podtopień, lepsze powlekanie zboczy
 • Odporność na zanieczyszczone i pokryte zendrą powierzchnie
 • Symetryczna spoina


forcearc forceArc XQ

forceArc ® Ekonomiczne spawanie, oszczędność kosztów
Silny łuk o zmniejszonym wprowadzaniu ciepła i stabilnym kierunku z głębokim wtopieniem do wyższego zakresu mocy. Stale niestopowe, niskostopowe i wysokostopowe oraz wysokowytrzymałe stale drobnoziarniste.

Głębokie wtopienie i dzięki temu możliwa redukcja wymiaru spoiny pachwinowej lub przekroju poprzecznego spoiny

Głębokie wtopienie i dzięki temu możliwa redukcja wymiaru spoiny pachwinowej lub przekroju poprzecznego spoiny

Szybka regulacja zmian długości Stickout

Szybka regulacja zmian długości Stickout

Szczególnie przydatne przy bardzo wąskich żłobieniach i spoinach pachwinowych

Szczególnie przydatne przy bardzo wąskich żłobieniach i spoinach pachwinowych

 

Spawanie metodą forceArc

forceArc

Zalety:

 • Mały kąt otwarcia rowka spawalniczego przez głębokie wtopienie i łuk o stabilnym kierunku
 • Redukcja liczby warstw
 • Mniejsze odkształcenie materiału dzięki skoncentrowanemu łukowi ze zmniejszonym wprowadzaniem ciepła
 • Doskonałe łączenie rdzenia i zboczy
 • Perfekcyjne spawanie także z długimi końcówkami drutu (wolny wylot drutu)
 • Redukcja podtopień
 • Praktycznie wolne od rozprysków
 • Szczególnie przydatne np. przy dynamicznych spoinach pachwinowych
 • Podzespołach podlegających obciążeniom do, np. elementów nośnych mostów
 • Produkcja wagonów i konstrukcje stalowe
 • Stale niestopowe, niskostopowe i wysokostopowe oraz wysokowytrzymałe stale drobnoziarniste
 • Zastosowanie w systemach ręcznych i automatycznych
 • Spawane spoiny pachwinowe wykazują większą głębokość wtopienia
Porównanie standardowego łuku natryskowego forceArc

Spoiny czołowe spawane z wąskimi kątami rowka spawalniczego30° i 40°

spełniają wymagania normy EN ISO 15614-1:2004

Dzięki niewielkiej objętości spoiny skrócenie czasu spawania o 50%

w porównaniu ze standardową metodą spawania łukiem natryskowym

Spełnienie wymogów normy EN ISO 156141:2004

w przypadku spoin pachwinowych z wyraźnym profilem wtopienia bez

 

Wygląd spoiny z głębokim wtopieniem

forceArc / forceArc puls

 • Połączenie forceArc puls, forceArc i coldArc
 • Warstwa graniowa przy użyciu coldArc, warstwy wypełniające przy użyciu forceArc i warstwy kryjące przy użyciu forceArc puls
 • Oszczędność warstw dzięki mniejszemu kątowi rowka spawalniczego
 • Perfekcyjne zajarzanie i wypełnianie kraterów przy użyciu forceArc puls, spawanie przy użyciu forceArc
 • Mniejsze odkształcenie materiału dzięki mniejszemu dopływowi ciepła
 • Mniejsza temperatura warstw pośrednich i zminimalizowana zmiana struktury
 • Szczególnie przydatne np. przy spawaniu drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych
 • Zredukowany skurcz kątów przy spoinach pachwinowych
Kombinacja coldArc, forceArc i forceArc puls

Blacha: S 235; 20 mm
Gaz: M21 - ArC - 18
Drut: 1,2 mm G4Si1
Ściegi: 4
Pozycja: PC
Kąt rowka spawalniczego: 10°
Spaw jednostronny, bez potrzeby stosowania podkładki spawalniczej

Połączenie coldArc, forceArc i forceArc puls

Ekonomiczne spawanie, oszczędność kosztów

 • Obniżenie całkowitych kosztów nawet o 60%
 • Minimalne przygotowanie złącza
 • Mniejsza liczba warstw
 • Mniej materiałów dodatkowych i mniejsze zużycie gazu osłonowego
 • Krótszy czas spawania
 • Szczególnie przydatne w przypadku dynamicznie obciążanych elementów
Ekonomiczne spawanie, oszczędność kosztów

Blacha: S 355; 30mm
Gaz: M21 - ArC - 18
Drut: 1,2 mm G4Si1
Ściegi: 11
Pozycja: PB / PA
Kąt rowka spawalniczego: 25°

Spaw jednostronny, bez potrzeby stosowania podkładki spawalniczej przy użyciu forceArc


rootarc / rootarc puls rootArc XQ / rootArc puls XQ

Łuk z optymalną kontrolą jeziorka spawalniczego

rootArc / rootArc puls

rootArc:

Perfekcyjnie modulowany łuk zwarciowy pozwala na bezproblemowe mostkowanie szczelin oraz spawanie w pozycjach wymuszonych.

rootArc puls:

Perfekcyjne uzupełnienie ukierunkowanego dopływu ciepła dla wyższego zakresu mocy.
 • Optymalne ograniczenie rozprysku w porównaniu do standardowych łuków zwarciowych
 • Idealny do blach od 1 mm
 • Optymalny do pozycji wymuszonych i spawania w pozycji pułapowej
 • Łuk zwarciowy elektryczny o zredukowanej mocy
 • rootArc puls do spawania w zakresie przejściowym oraz tworzenia warstw i warstw kryjących
 • Doskonałe spawanie ze zredukowanym wprowadzaniem ciepła w pozycjach wznoszących (PF) dzięki rootArc - superPuls
 • Dobre właściwości rdzenia oraz niezawodne łączenie zboczy
 • Spoiny wznoszące bez oscylacji
 • Stale niestopowe i niskostopowe
 • Zastosowanie w systemach ręcznych i automatycznych
Spawanie z góry na dół – przód
Spawanie z góry na dół – przód
Spawanie z góry na dół – tył
Spawanie z góry na dół – tył

Łatwe mostkowanie szczelin w spawaniu z góry na dół

 • Stabilna, mocna spoina w spawaniu z góry na dół bez upływu ciekłego metalu
 • Bardzo dobre mostkowanie szczelin
 • Łuk o zredukowanym cieple bez rozprysków
 • Dobre właściwości rdzenia oraz niezawodne łączenie zboczy
Łatwe mostkowanie szczeliny Łatwe mostkowanie szczeliny

rootArc / rootArc puls

 • Dopływ ciepła, w razie konieczności, przy użyciu rootArc puls
 • Spawanie ściegiem graniowym przy użyciu rootArc: Łatwa kontrola jeziorka spawalniczego
 • Tworzenie warstw i warstwy kryjącej przy użyciu rootArc puls
 • Rozszerzenie mocy dla grubych blach przy użyciu rootArc puls
 • Przełączanie pomiędzy rootArc i rootArc puls wyłącznikiem uchwytu zapewnia bezpieczne spawanie w pozycji pułapowej spoin sczepnych
 • Łatwa kontrola jeziorka spawalniczego dzięki automatycznemu przełączaniu pomiędzy rootArc a rootArc puls poprzez włączenie superPuls
 • Łatwe i szybkie spawanie pionu w górę dzięki automatycznemu przełączaniu pomiędzy rootArc a rootArc puls poprzez włączenie superPuls

Spawanie pionu w górę w pozycji PF

 • Doskonałe spawanie w pozycjach spawania pionu w górę (PF) przy użyciu rootArc-superPuls
 • Niezawodne spawanie wierzchołka pachwiny
 • Brak potrzeby oscylacji
 • Równomierne pofałdowanie zapewniające dobry wygląd

Zalety:

 • Pewność spawania łukiem zwarciowym we wszystkich pozycjach
 • Doskonale sprawdza się w przypadku spawania pionu w górę (PF) bez kosztownego „rozprowadzania"
 • Niezawodne i szybkie spawanie ściegiem graniowym z jakością TIG
 • Łatwe spawanie z góry na dół i nad głową
 • Doskonale sprawdza się w przypadku CO2 i mieszanki gazowej
 • Elektryczny łuk zwarciowy o zredukowanej mocy z łatwą kontrolą szczelin
 • Kontrolowane cyfrowo przejście materiałów bez rozprysków
 • Idealny do blach od grubości od 1 mm
 • Bardzo dobry do spoin czołowych, w złączu nakładkowym
Spawanie pionowe w pozycji PF
Spawanie pionowe w pozycji PF


wiredarc / wiredarc puls wiredArc / wiredArc puls

Spawanie ze stałym wtopieniem

wiredArc / wiredArc puls

wiredArc / wiredArc puls

Spawanie ze stałym wtopieniem

Dzięki funkcji EWM wiredArc wtopienie jest stałe nawet przy zmianie wolnego wylotu drutu (tzw. stickout). Innowacyjna regulacja dostosowuje prędkość podawania drutu i utrzymuje stałe napięcie i natężenie prądu spawania dla zachowania niezmiennego poziomu wprowadzenia ciepła.

 • Stały prąd spawania dzięki cyfrowej regulacji procesu
 • Energia liniowa i wprowadzenie ciepła pozostają niemal takie same pomimo zmiany długości wolnego wylotu drutu
 • Niezmiennie wysoka głębokość wtopienia niezależnie od zmiany wolnego wylotu drutu
 • Możliwość ograniczenia kąta rowka spawalniczego, a tym samym objętości spoiny

Video

wiredArc / wiredArc puls

Spawanie ze stałym wtopieniem


positionweld Positionweld

Proste i bezpieczne spawanie w pozycjach wymuszonych

Positionweld

Połączony wariant procesu do spawania stali niestopowej do wysokostopowej i stopów aluminiowych w pozycjach wymuszonych

 • Prosta obsługa
 • Bezpieczna trwała spoina
 • Brak konieczności rozprowadzania w przypadku spawania ze spoiną wznoszącą
positionweld

Video

Youtube-Video
EWM metoda spawania MIG/MAG: Positionweld


coldarc / coldarc puls coldArc / coldArc puls

Perfekcyjne spawanie i lutowanie

coldArc / coldArc puls

coldArc:

Łuk zwarciowy ze zredukowanym wydzielaniem ciepła i bez rozprysków do spawania i lutowania bez zwichrzenia oraz do spawania ściegiem graniowym z doskonałą zdolnością mostkowania szczelin.

coldArc puls:

Optymalne uzupełnienie do wyższego zakresu mocy z ukierunkowanym dopływem ciepła, tam gdzie potrzebne jest ciepło.
 • Mniejsze odkształcenie materiału i mniej przebarwień dzięki mniejszemu dopływowi ciepła
 • Znacznie ograniczone rozpryski dzięki prawie biernemu przejściu materiału
 • Niepowtarzalna stabilność procesowa także przy wiązkach długich przewodów zespolonych bez dodatkowych przewodów kontrolnych
 • Ogólnodostępne systemy palników, ponieważ przejście materiału następuje bez zużycia i bez napędu w uchwycie spawalniczym
 • Łatwe spawanie warstw graniowych przy wszystkich grubościach blach i we wszystkich pozycjach
 • Doskonałe mostkowanie szczelin także przy zmiennej szerokości
 • Doskonałe powlekanie powierzchni przy lutowaniu cienkich blach
 • Minimum dodatkowej obróbki, dzięki procesowi bez rozprysków optymalne zastosowanie także do widocznych spoin zewnętrznych
 • Stale niestopowe, niskostopowe i wysokostopowe oraz złącza lutospawane nawet do najcieńszych blach
 • Lutowanie blach CrNi z CuAI8 / AIBz8
 • Lutowanie i spawanie blach powlekanych np. CuSi, AlSi i Zn
 • Spawanie ściegiem graniowym stali niestopowych i niskostopowych i wysokostopowych oraz wysoce wytrzymałych stali drobnoziarnistych
 • Widoczne spoiny zewnętrzne CrNi w blachach cienkich
Spoina coldArc

Zminimalizowany dopływ ciepła

Idealne do spoin czołowych, w złączu nakładkowym i narożnikowych, dzięki dobremu opanowaniu pozycji wymuszonych

Do
99%

mniej rozprysków

dzięki ograniczeniu przebarwień i zendr przez zmniejszenie strefy wpływu ciepła

 

Wygląd spoiny coldArc

coldArc / coldArc puls

 • Ciepło, tam gdzie jest potrzebne dzięki coldArc puls
 • Spawanie ściegiem graniowym przy użyciu coldArc: pełna kontrola przejścia kropli, minimalizacja braków wtopień
 • Tworzenie warstw i warstwy kryjącej przy użyciu coldArc puls
 • Rozszerzenie mocy dla grubych blach przy użyciu coldArc puls
 • Perfekcyjne spawanie w zakresie przejściowym przy użyciu coldArc puls
 • Przełączanie pomiędzy coldArc i coldArc puls wyłącznikiem uchwytu zapewnia bezpieczne spawanie w pozycji pułapowej spoin sczepnych
 • Łatwe modelowanie ciekłego metalu dzięki automatycznemu przełączaniu pomiędzy coldArc a coldArc puls poprzez dołączanie superPuls
 • Doskonałe i proste spawanie w pozycji wznoszącej dzięki automatycznemu przełączaniu pomiędzy coldArc a coldArc puls poprzez dołączanie superPuls, bez „rozprowadzania"
Spawanie pionowe w pozycji PF
Spawanie pionowe w pozycji PF

Niedoścignione mostkowanie szczelin do warstw graniowych

 • Doskonałe mostkowanie szczeliny także przy zmiennej szerokości przy użyciu coldArc
 • Brak przeciekania wytopu
 • Niezawodne łączenie zboczy także z nieliniowością krawędzi
 • Brak przebijania drutu
 • Spawanie warstw graniowych przy wszystkich grubościach blach i we wszystkich pozycjach
 • Tworzenie warstw i warstwy kryjącej przy użyciu coldArc puls
Doskonałe mostkowanie szczelin Doskonałe mostkowanie szczelin
Niezawodne łączenie zboczyNiezawodne łączenie zboczy


pipeSolution pipeSolution

Silny łuk do szybkiego, pewnego spawania we wszystkich pozycjach ze szczeliną lub bez.

Spawanie graniowe rur

pipeSolution

Absolutnie niezawodne spawanie ściegiem graniowym

 • Do wszystkich grubości blach
 • Możliwość zastosowania we wszystkich pozycjach do blach i rur
 • Brak przeciekania i odpadania ciekłego metalu
 • Doskonałe właściwości rdzenia
 • Wyjątkowo niezawodne łączenie zboczy
 • Dobra możliwość opanowania we wszystkich pozycjach wymuszonych
 • Pewne łączenia w warstwie graniowej także bez szczeliny powietrznej
pipeSolution

pipeSolution + puls

Połączenie w jednym urządzeniu

 • Spawanie ściegiem graniowym za pomocą pipeSolution: stabilna podstawa do warstw wypełniających i wierzchnich
 • Tworzenie warstw za pomocą spawania pulsowego: bezpieczny lack of fusion w każdej pozycji
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa spoiny przy doskonałej jakości
 • Ekonomiczna alternatywa do spawania metodą TIG
Ilustracja zastosowania pipeSolution - alpha Q 551

Spawanie metodą MAG bez rozprysków – optymalna efektywność energetyczna i zasobowa

 • Oszczędność energii dzięki technologii inwertorowej
 • Zmniejszenie kosztów płac przez wyższą prędkość spawania
 • Nie ma potrzeby stosowania podkładek spawalniczych

pipeTruck – praktyczne orbitalne rozwiązanie systemowe do spawania zautomatyzowanego

 • Duży potencjał oszczędności kosztów
 • Doskonała, powtarzalna jakość
 • Wysoka wydajność stapiania
 • Długie czasy palenia łuku
 • Niezwykle prosta obsługa
 • Brak konfiguracji
 • Do warstw graniowych, wypełniających i kryjących z i bez szczelin powietrznych