Metoda svařování MIG/MAG

 

Dodáváme pokrok: Inovativní procesy svařování značky EWM

Společnost EWM jako přední dodavatel technologie zkoumá a vyvíjí již celá desetiletí pro své zákazníky metody ještě snadnějšího, hospodárnějšího a především úspěšnějšího svařování. Přitom zkoumáme a analyzujeme komplexní souhru jednotlivých součástí a parametrů a optimalizujeme tím celý proces svařování.

 


forcearc puls forceArc puls XQ

forceArc puls® je metoda svařování MIG/MAG impulsním obloukem s minimalizovanou teplotou. Snadné použití a v celém výkonovém pásmu vhodné ke svařování nelegovaných, nízko a vysokolegovaných materiálů. Vyznačuje se vynikajícím přemostěním mezery, dokonce i ve vysokém výkonovém pásmu a umožňuje kontrolované svařování při proměnlivé vzduchové mezeře až 4 mm. forceArc puls® – pro nejlepší svařování oceli a ušlechtilé oceli všech dob s neuvěřitelnou úsporou nákladů!

forceArc puls

Výhody:

Vyšší rychlost svařování
 • Symetrické tvoření svarů a maximálně možná tloušťka svaru (rozměr a) u koutových svarů
 • Vynikající smáčení
 • Hluboký, koncentrovaný závar s bezpečným provařením kořene
Téměř bez rozstřiku
 • Minimalizace dodatečné práce
 • Také u plechů s okujeným nebo silně znečištěným povrchem
Zdravá práce
 • Nízké zatěžování svářeče na pracovišti
 • Méně svařovacího kouře
 • Tichý, příjemný zvuk svařovacího oblouku
 • Snadné vedení (vynikající smáčivost)
Příčný řez, rozměr a

Až o
30%

větší celková úspora nákladů*

díky snížení spotřeby materiálu a energie i zkrácení výrobní doby

Až o
15%

méně vneseného tepla*

a tím menší míra deformace, menší počet náběhových barev a méně dodatečných prací

Až o
20%

větší rozměr a*

Symetrická tvorba svaru díky hlubokému, koncentrovanému závaru s bezpečným provařením kořene

* Oproti impulznímu oblouku

Video

forceArc puls

Hospodárné svařování, úspory nákladů

Svařování ušlechtilé oceli

Metoda svařování forceArc puls® má v horním výkonovém pásmu v porovnání s impulzním obloukem až o 15 % méně vneseného tepla. To vede k menšímu počtu náběhových barev a nízké míře deformace v dílu.

Další výhody:

 • Minimální úsečková energie
 • Redukce deformace, náběhových barev a napětí
 • Méně dodatečných prací (vyrovnávání, broušení, čištění)
 • Minimální propal legovacích prvků, a tím vyšší odolnost vůči korozi
forceArc puls® při svařování vysokolegovaných (CrNi) ocelí v porovnání s forceArc® a impulzním obloukem Porovnání svaru

forceArc puls® vytváří symetrický koutový svar. To je předpokladem dosažení maximálního rozměru a při uvedeném odtavovacím výkonu (posuv drátu). Ve srovnání s impulzním obloukem je rozměr a větší až o 20 %.

Srovnání závaru a rozměru a u forceArc puls®, forceArc® a impulzního oblouku Porovnání, rozměr a

Obráceně to znamená, že oproti procesu s impulzním obloukem u identického rozměru a lze dosáhnout až o 20 % vyšší rychlosti svařování.

Impulz
Vs = 45 cm/min, a=4,8 mm
Svařování ušlechtilé oceli Impulz
forceArc puls®
Vs = 60 cm/min, a=5,1 mm
Svařování ušlechtilé oceli forceArc puls
forceArc puls porovnání příčných řezů

Svařování oceli

Výhody pro vás:

 • Téměř bez rozstřiku
 • Vynikající tvar svaru
 • Málo vrubů, nejlepší smáčení boků svaru
 • Necitlivý vůči znečištěným a okujeným povrchům
 • Symetrický svar


forcearc forceArc XQ

forceArc ® Hospodárné svařování, úspory nákladů
Směrově stabilní účinný oblouk s minimalizovanou teplotou, hlubokým závarem pro horní výkonové pásmo. Nelegované, nízko a vysoce legované oceli a vysoce pevné jemnozrnné oceli.

Hluboký závar, a díky tomu redukce rozměru a, popř. průřezu

Hluboký závar, a díky tomu redukce rozměru a, popř. průřezu

Rychlá regulace změn délky volného drátu

Rychlá regulace změn délky volného drátu

Mimořádně výhodné u  velmi úzkých spár a koutových svarů

Mimořádně výhodné u  velmi úzkých spár a koutových svarů

 

Svařování s forceArc

forceArc

Výhody:

 • Menší úhel otevření svaru díku hlubokému závaru a směrově stabilnímu svařovacímu oblouku
 • Redukce vrstev
 • Menší deformace díky tepelně minimalizovanému koncentrovanému svařovacímu oblouku
 • Vynikající průvar kořene a natavení otupených hran drážky
 • Perfektní svařování i s velmi dlouhými konci drátu (délka volného drátu)
 • Redukce vrubů
 • Téměř bez rozstřiku
 • To je obzvláště výhodné např. u dynamických koutových svarů
 • namáhaných součástí, např. nosné díly pro mosty
 • Stavba vagonů a ocelové konstrukce
 • Nelegované, nízko a vysoce legované oceli a vysoce pevné jemnozrnné oceli
 • Ruční a automatizované aplikace
 • Provedené koutové svary vykazují větší hloubku závaru
Porovnání standardního svařovacího oblouku forceArc

Tupé svary svařené s úzkými úhly otevření svaru 30° a 40°

splňují požadavky normy ČSN EN ISO 15614-1:2004

Díky nízkému objemu svaru se zkracuje doba svařování o 50 %

v porovnání se standardním sprchovým obloukem

Splnění požadavků normy ČSN EN ISO 156141:2004

u koutových svarů s jasným profilem závaru bez zápalu

 

Vzhled svaru, hluboký závar

forceArc / forceArc puls

 • Kombinace forceArc puls, forceArc a coldArc
 • Kořenová vrstva s coldArc, mezivrstvy s forceArc a krycí vrstvy s forceArc puls
 • Úspora svarových vrstev díky menšímu úhlu otevření svaru
 • Perfektní zapalování a vyplnění kráteru metodou forceArc puls, svařování metodou forceArc
 • Nižší deformace materiálu díky menší míře pronikání tepla
 • Nižší teplota mezivrstev a minimalizace změn struktury
 • Mimořádně výhodné např. při svařování jemnozrnných ocelí
 • Redukované smršťování úhlů u koutových svarech
Kombinace coldArc, forceArc a forceArc puls

Plech: S 235; 20 mm
Plyn: M21 – ArC – 18
Drát: 1,2 mm G4Si1
Svarové housenky: 4
Poloha: PC
Úhel otevření svaru: 10°
Svařováno na jedné straně, bez podložení svarové lázně

Kombinace z coldArc, forceArc a forceArc puls

Hospodárné svařování, úspory nákladů

 • Celková úspora nákladů až 60 %
 • Minimální náročnost přípravy svaru
 • Menší počet vrstev
 • Menší množství přídavného materiálu a menší spotřeba ochranného plynu
 • Kratší doba svařování
 • Mimořádně výhodné u dynamicky namáhaných součástí
Hospodárné svařování, úspory nákladů

Plech: S 355; 30mm
Plyn: M21 – ArC – 18
Drát: 1,2 mm G4Si1
Svarové housenky: 11
Poloha: PB/PA
Úhel otevření svaru: 25°

Jednostranně svařováno, bez podložení svarové lázně s forceArc


rootarc / rootarc puls rootArc XQ / rootArc puls XQ

Svařovací oblouk s optimální kontrolou tavné lázně

rootArc / rootArc puls

rootArc:

Zkratový oblouk s perfektním modelováním ke snadnému přemostění mezer a ke svařování ve vynucených svařovacích polohách.

rootArc puls:

Perfektní doplnění cíleného vneseného tepla pro horní výkonové pásmo.
 • Optimální redukce rozstřiku v porovnání se standardním zkratovým obloukem
 • Perfektní pro plechy o tloušťce od 1 mm
 • Optimální pro nucené polohy a svařování nad hlavou
 • Zkratový oblouk se sníženou energetickou náročností
 • rootArc puls pro svařování u přechodové oblasti, pro navařování vrstev a krycí vrstvy
 • Vynikající tepelně redukované svařování v poloze svislé nahoru (PF) díky metodě rootArc – superPuls
 • Velmi dobrá struktura kořene a spolehlivé natavení otupených hran drážky
 • Svary v poloze svislé nahoru bez kyvného pohybu
 • Nelegované a nízko legované oceli
 • Ruční a automatizované aplikace
Svar ve svislé poloze shora dolů, přední strana
Svar ve svislé poloze shora dolů, přední strana
Svar ve svislé poloze shora dolů, zadní strana
Svar ve svislé poloze shora dolů, zadní strana

Snadné přemostění mezery ve svislém svaru

 • Stabilní, pevný svar ve svislé poloze shora dolů bez stékání taveniny
 • Velmi dobré přemostění mezery
 • Tepelně redukovaný svařovací oblouk s nízkou tvorbou rozstřiku
 • Velmi dobrá struktura kořene a spolehlivé natavení otupených hran drážky
Snadné přemostění mezery Snadné přemostění mezery

rootArc / rootArc puls

 • Vnesení tepla, pokud je to nutné, metodou rootArc puls
 • Svařování kořene metodou rootArc: Snadná kontrola tavné lázně
 • Struktura vrstev a krycí vrstva pomocí technologie rootArc puls
 • Rozšíření výkonu pro silné plechy metodou rootArc puls
 • Přepínání mezi rootArc a rootArc puls klepnutím na tlačítko hořáku ke spolehlivému převaření bodových spojů
 • Snadné zvládnutí tavné lázně automatickým přepínáním rootArc a rootArc puls zapnutím funkce superPuls
 • Snadné a rychlé svařování svarů v poloze svislé nahoru automatickým přepínáním rootArc a rootArc puls zapnutím funkce superPuls

Svar v poloze svislé nahoru – svařování v poloze PF

 • Vynikající svařování v polohách stoupajícího svaru (PF) metodou rootArc – superPuls
 • Spolehlivé provaření středu kořene
 • Není nutné kývání
 • Rovnoměrná struktura pro dobrý vzhled

Výhody pro vás:

 • Spolehlivé svařování zkratovým obloukem ve všech polohách
 • Mimořádně vhodné pro svary v poloze svislé nahoru (PF) bez použití náročné techniky rozkyvu hořáku
 • Spolehlivé a rychlé svařování kořene v kvalitě technologie WIG
 • Snadné svařování svarů ve svislé poloze shora dolů a svarů nad hlavou
 • Ideálně vhodné pro CO2 a směsný plyn
 • Zkratový oblouk se sníženou energetickou náročností ke snadnému přemostění spár
 • Digitálně kontrolovaný přechod materiálu s nízkou tvorbou rozstřiku
 • Perfektní pro plechy o tloušťce od 1 mm
 • Velmi dobré pro tupé a přeplátované svary
Svar v poloze svislé nahoru PF
Svar v poloze svislé nahoru PF


wiredarc / wiredarc puls wiredArc / wiredArc puls

Svařování s konstantním závarem

wiredArc / wiredArc puls

wiredArc / wiredArc puls

Svařování s konstantním závarem

S EWM wiredArc zůstane závar při změně volného konce drátu (délka volného drátu) konstantní. Tato inovativní regulace upraví rychlost drátu a udržuje konstantní svařovací proud a napětí za účelem stejného pronikání tepla.

 • Konstantní svařovací proud díky digitální regulaci procesu
 • Úsečková energie a pronikání tepla zůstanou téměř konstantní i přes změny délky volného drátu
 • Konstantní hloubka závaru nezávisle na změně délky volného drátu
 • Možnost redukce úhlu otevření svaru, a tím objemu svaru

Video

wiredArc / wiredArc puls

Svařování s konstantním závarem


positionweld Positionweld

Jednoduché a bezpečné svařování v nucených polohách

Positionweld

Kombinované varianty procesu pro svařování nelegovaných až vysoce legovaných ocelí a slitin hliníku v nucených polohách

 • Jednoduchá manipulace
 • Bezpečné provaření kořene
 • V poloze svislé nahoru již není třeba rozkyv hořáku
positionweld

Video

Youtube-Video
EWM metoda svařování MIG/MAG: Positionweld


coldarc / coldarc puls coldArc / coldArc puls

Perfektní svařování a pájení

coldArc / coldArc puls

coldArc:

Zkratový oblouk s nízkou tvorbou rozstřiku a minimalizovanou teplotou ke svařování bez větších deformací a k pájení, průvar kořene s vynikajícím přemostěním mezer.

coldArc puls:

Optimální doplnění pro horní výkonové pásmo s cíleným pronikáním tepla tam, kde je teplo potřebné.
 • Menší deformace a redukované náběhové barvy díky minimalizovanému pronikání tepla
 • Výrazná redukce rozstřiku následkem téměř reaktančního přechodu materiálu
 • Vynikající stabilita procesu i v případě dlouhých svazků hadic bez doplňujících rozvodů snímačů
 • Běžně dostupné systémy hořáků, protože přechod materiálu probíhá ve svařovacím hořáku bez opotřebení a bez pohonu
 • Snadné svařování kořenových vrstev u plechů jakékoliv tloušťky a ve všech pozicích
 • Perfektní přemostění i u mezer s proměnnou šířkou
 • Vynikající smáčení povrchů při pájení tenkých plechů
 • Minimální dodatečné práce, optimální také pro pohledové svary díky procesu s malým rozstřikem
 • Nelegované, nízko a vysoce legované oceli a smíšené spoje i pro velmi tenké plechy
 • Pájení plechů CrNi s CuAl8/AlBz8
 • Pájení a svařování plechů s povrchovou úpravou, např. s CuSi, AlSi a Zn
 • Svařování kořene na nelegovaných, nízkolegovaných a vysokolegovaných ocelích a u vysoce pevných jemnozrnných ocelí
 • Pohledové svary CrNi v oblasti tenkých plechů
Svar coldArc

Minimální vnesené teplo

Ideální pro tupé, přeplátované a rohové svary, díky dobré ovládatelnosti nucených poloh

Až o
99%

menší rozstřik,

tím redukce náběhových barev a snížená tvorba okují díky minimalizované tepelně ovlivněné oblasti

 

Vzhled svaru coldArc

coldArc / coldArc puls

 • Teplo tam, kde je ho potřeba s metodou coldArc puls
 • Svařování kořene metodou coldArc: Úplná kontrola kapénkového přechodu, minimalizace chyb svařování
 • Struktura vrstev a krycí vrstvy pomocí technologie coldArc puls
 • Rozšíření výkonu pro silné plechy metodou coldArc puls
 • Perfektní svařování s přechodovou oblastí metodou coldArc puls
 • Přepínání mezi coldArc a coldArc puls klepnutím na tlačítko hořáku ke spolehlivému převaření bodových spojů
 • Snadné modelování taveniny díky automatickému přepínání mezi coldArc a coldArc puls zapojením funkce superPuls
 • Vynikající a snadné svařování v poloze svislé nahoru díky automatickému přepínání coldArc a coldArc puls zapojením funkce superPuls, bez použití „smrčkové techniky“
Svar v poloze svislé nahoru PF
Svar v poloze svislé nahoru PF

Jedinečné přemostění mezery pro kořenové vrstvy

 • Perfektní přemostění mezery i při měnící se šířce mezery technologií coldArc
 • Nedochází k propadání taveniny
 • Dobrý průvar svarových ploch i u přesazených hran
 • Nedochází k proražení drátu
 • Kořenové vrstvy pro všechny tloušťky plechů ve všech polohách
 • Struktura vrstev a krycí vrstvy pomocí technologie coldArc puls
Perfektní přemostění mezer Perfektní přemostění mezer
Spolehlivé natavení otupených hran drážkySpolehlivé natavení otupených hran drážky


pipeSolution pipeSolution

Účinný svařovací oblouk k rychlému a bezpečnému svařování ve všech polohách s mezerou i bez mezery.

Spawanie graniowe rur

pipeSolution

Absolutně spolehlivé svařování kořene

 • Pro všechny tloušťky plechů
 • Použitelné ve všech pozicích pro plechy i potrubí
 • Žádný propad nebo pokles taveniny
 • Vynikající struktura kořene
 • Mimořádně spolehlivé natavení otupených hran drážky
 • Dobrá manipulace v nucených polohách
 • Bezpečné kořenové vrstvy i bez vzduchové mezery
pipeSolution

pipeSolution + Impuls

Kombinace v jediném přístroji

 • Svařování kořene s pipeSolution: stabilní základ pro výplňové a krycí vrstvy
 • Struktura vrstev metodou impuls: bezpečné natavení boků svarové drážky v každé poloze
 • Vysoká bezpečnost svaru při vynikající kvalitě
 • Hospodárná alternativa svařování WIG
Obrázek použití pipeSolution – alpha Q 551

Svařování MAG s malým rozstřikem – optimální využití energie a zdrojů

 • Úspory energie díky invertorové technologii
 • Snížení mzdových nákladů v důsledku vyšší rychlosti svařování
 • Nejsou nutná podložení svarové lázně

pipeTruck – praktické orbitální systémové řešení k automatizovanému svařování

 • Velký potenciál úspory nákladů
 • Vynikající, reprodukovatelná kvalita
 • Vysoký odtavovací výkon
 • Dlouhé trvání hoření svařovacího oblouku
 • Velmi snadné ovládání
 • Krátké doby seřizování
 • Pro kořenové, výplňové a krycí vrstvy se vzduchovou mezerou nebo bez mezery