Poprodejní servis

 

Opravy a údržba

Nabízíme vám kvalitní servis pro všechny produkty, i pro výrobky jiných výrobců. K našim službám patří vyzvednutí a přivezení zařízení, poskytnutí náhradního zařízení na dobu opravy. Nebo chcete raději uzavřít servisní smlouvu a kontrolu BGVA3?

Kalibrace

Zajistíme rovněž bezpečnostně technickou kontrolu vašich svařovacích systémů v rámci platných norem a předpisů.

Využijte naši kompletní podporu!

Logistika

Je dobré vědět: V našem online obchodě se můžete kdykoliv informovat a pro vaše potřeby si zde můžete sestavit nezbytné komponenty svařovacích hořáků a svařovacích materiálů až po příslušenství techniky svařování. Díky našemu velkému logistickému centru se službou 24 hodin denně vám vaše objednávky zašleme velice rychle. To je obzvláště důležité, pokud se jedná o opotřebitelné díly a spotřební materiál!

Management C-dílů

Optimalizujeme proces nákupu, snižujeme ceny materiálů, množství dílů a počet dodavatelů. Kromě toho se tím zkracují doby zpracování a optimalizují skladové zásoby. Úsporný potenciál může tvořit více jak 60%.

Odborné opravny

Odborným opravnám poskytujeme informace o opravách a údržbě našich svařovacích přístrojů. K tomu je zapotřebí registrace e-mailem na adrese service@ewm-group.com. K e-mailu přiložte prosím odpovídající doklad o odborných znalostech příslušné opravny. Kromě toho potřebujeme doklad o pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání vyplývající z vaší činnosti.