After-Sales-service

 

Reparationer och underhåll

De lämnar en effektiv reparationsservice för alla produkter, även andra fabrikat. Att hämta och lämna produkterna och tillhandahålla en av våra hyrmaskiner under reparationstiden är en del av vår unika service. Ni kanske vill ha ett serviceavtal och en BGVA3-kontroll?

Kalibrering

Vi sörjer även för den säkerhetstekniska kontrollen av ert svetssystem inom ramarna för de gällande standarderna och föreskrifterna.

Dra nytta av vår allmänna rådgivning!

Logistik

Även bra att veta: I vår onlineshop hittar ni alltid information och kan sammanställa alla nödvändiga komponenter, från svetsbrännare via tillsatsmaterial och vidare till svetstekniska tillbehör för er användning. Tack vare vårt stora logistikcentrum med beredskap dygnet runt har ni snabbt era beställningar hos er. Särskilt viktigt när det handlar om slitagedelar och förbrukningsmaterial!

C-parts-management

Vi optimerar er inköpsprocess och sänker därmed era inköpspriser, delmångfald och leverantörsantal. Genom denna effektiva inköpsprocess minskar genomloppstiden och lagerbeståndet optimeras. Detta kan ge en besparingspotential på mer än 60 %.

Yrkesreparatörer

Vi stöder yrkesreparatörer med reparations- och underhållsinformation för våra svetsmaskiner. För detta krävs en registrering via e-post till service@ewm-group.com. Bifoga lämpligt intyg på specialistkunskaperna för respektive reparatör i e-postmeddelandet. Dessutom behöver vi en yrkesansvarsförsäkring i samband med era reparationsarbeten.