Ljusbågeavlänkning vid svetsning av rör och plåt?

Det kan bero på magnetism.

EWM erbjuder lösningen för avmagnetisering
av rör och plåtar

 

Svetsa rent och utan störningar – spara kostnader, öka kvaliteten

 • Portabel: Snabb och enkel att använda på alla byggplatser
 • Effektiv: Magnetismen åtgärdas direkt
 • Ekonomisk: En stabil ljusbåge sparar tid och material
Med Degauss 600 och Pico 350 cel puls pws dgs erbjuder EWM två transportabla, lättanvända och effektiva lösningar för avmagnetisering på byggplatsen.
Resultatet: Ljusbågen är stabil Svetsningen kan utföras rent, säkert och störningsfritt.
 
 


Varför avmagnetisera?

Ljusbågeavlänkning på grund av magnetism tillhör historien.

Rester av magnetism i stålkomponenter orsakar en instabil och avlänkad ljusbåge och kan leda till porer och bindfel. Denna effekt kan bli så stor att svetsningen blir omöjlig. Därför är magnetism oönskad vid svetsteknisk bearbetning av stål.

 • Utan avmagnetisering

  »Ett otillfredsställande svetsresultat leder till avsevärt efterarbete, tidsförlust och höga extrakostnader

  MIG/MAG-, TIG-, MMA-svetsning
  • Arbetsstycket är magnetiskt

   » kraftig ljusbågeavlänkning

   Arbetsstycket är magnetiskt
   Manuell elektrodsvetsning
   Arbetsstycket är magnetiskt
   MIG/MAG-svetsning
  • 40 min arbete – utan avmagnetisering

  • Vad orsakar magnetism i arbetsstycket?

   • Instabil ljusbåge
   • Ojämna droppar
   • Kraftig sprutbildning
   • Oregelbunden flankbearbetning
 • Med avmagnetisering

  » Minska kostnaderna, spara resurser och öka kvaliteten genom högvärdiga svetsresultat, minimering av efterarbetet och minskad material- och gasförbrukning

  • Arbetsstycket är avmagnetiserat

   » ingen ljusbågeavlänkning
   Arbetsstycket avmagnetiserades med Degauss 600 eller Pico 350 cel puls pws dgs

   Arbetsstycket är avmagnetiserat
   Manuell elektrodsvetsning
   Arbetsstycket är avmagnetiserat
   MIG/MAG-svetsning
  • 20 min tidsbesparing – med avmagnetisering

  • Utmärkt svetsresultat

   • Stabil ljusbåge
   • Jämna droppar
   • Ingen sprutbildning
   • God flankbearbetning
  MIG/MAG-, TIG-, MMA-svetsning


Avmagnetisering är enklare än efterarbete

Magnetism uppstår ofta genom mekanisk separation av komponenter, spånborttagande fogförberedelse eller genom slipprocesser. För att uppnå ett svetsresultat med hög kvalitet rekommenderas avmagnetisering efter mekanisk bearbetning och före den egentliga svetsprocessen. Genom den automatiska avmagnetiseringen är användningen mycket enkel (användning 1).
Hos kraftigt magnetiserade komponenter som är mycket långa, har tjocka väggar eller är svåråtkomliga kan det hända att magnetfältet återkommer efter avmagnetiseringen. Detta leder till att det uppstår en ljusbågeavlänkning under svetsning. I detta fall rekommenderas funktionen ”activgauss”. Då genereras ett magnetiskt motfält under svetsprocessen (användning 2).*

*endast med Degauss 600

Användningsmöjligheter för Degauss 600 och Pico 350 cel Puls pws dgs

 
 • Användning 1: Degaussing

  Avmagnetisering före svetsningen

  Avmagnetisering före svetsning lämpar sig särskilt för rör och plåt upp till en längd på 10 m och upp till en rådande magnetfältsstyrka på 20 mT.

  Användningsområden
  • Kortare och tunnväggiga magnetiserade komponenter
  Enklaste hantering
  • Enknappsmanövrering – automatiskt avmagnetiseringsförlopp
  • Snabb anslutning till komponenten med den praktiska lastkabelsatsen
 • Användning 2: activgauss

  Avmagnetisering under svetsprocessen med activgauss

  Hos komponenter som är mycket långa med tjocka väggar tillämpas användning 2 (magnetisering under svetsning), t.ex. vid kranbygge och kilometerlånga rörledningar i rörledningskonstruktioner.

  Användningsområden
  • Mycket kraftigt magnetiserade komponenter, långa och tjockväggiga magnetiserade komponenter
  Enklaste hantering
  • Praktisk fjärrstyrning för
  • inställning av strömstyrkan för att alstra ett tillräckligt stort motfält och styrning av avmagnetiseringen (ström till/från, polaritetsbyte)
  • Snabb anslutning till arbetsstycket med den praktiska lastkabelsatsen


Avmagnetisering av rör och plåt

Degauss 600

Avmagnetiseringsaggregatet Degauss 600 lämpar sig både för avmagnetisering före svetsprocessen och även under svetsprocessen.

Degauss 600-sats
Avmagnetiseringsaggregat

 
 
 
Degauss 600

Degauss 600

Dina fördelar finns till hands

 • Kompakt och byggplatsduglig
 • Bärbar och robust
 • Hög nätspänningstolerans på +/- 20 %
 • 100 % användbar för generatordrift


Avmagnetisering och svetsning med ett aggregat

Pico 350 cel puls pws dgs

Klarar kyla, värme, regn och smuts, enormt robust för den tuffaste användningen och tack vare en låga vikten är den perfekt för varierande användningsställen:

 • 100 % säker vid fallande svetsning av Cel-elektroder
 • MAG-svetsning med trådmatarenhet Pico drive 4L eller Pico drive 200C
 • Avmagnetisering av rör och plåtar före svetsningen

Pico 350 cel puls pws dgs

 
 
 
pico 350 cel
 
 

Pico 350 cel puls pws dgs

Dina fördelar finns till hands

 • Byggd för extrema krav
 • Särskilt hållbar tack vare standard skyddslucka framför manöverpanelen
 • Automatiserad avmagnetiseringsprocess
 • Polaritet omkopplingsbar med en knapptryckning (polvändaromkopplare)


Nöjda med sin EWM-lösning:
Terranets dw GmbH      
praxisreport terranets degauss
praxisreport terranets degauss