Hyra, leasa, finansiera svetsmaskiner

Maskingrupp

Utöver att direkt köpa en svetsmaskin erbjuder vi även möjligheten att hyra eller leasa en eller flera svetsmaskiner.

Hyra ewm-svetsmaskiner

  • Kortvarig överbryggning av flaskhalsar i produktionen med modernaste EWM-teknologi
  • Hyrtiden och hyran kan anpassas individuellt
  • Återlämning av maskinen vid slutet av kontraktstiden utan tillägg eller köpmöjlighet där hela hyreskostnaden tas i beaktande
  • Skattefördelar: Hyreskostnader kan dras av som driftskostnader

Leasa ewm-svetsaggregat

  • Översiktliga, konstanta avbetalningar sörjer för planeringssäkerhet
  • Individuell bestämning av leasingkostnader, leasingtid och slutbetalning
  • Pay-as-you-earn: Leasingkostnaderna infaller parallellt med användningen av aggregatet och kan därmed finansieras genom inkomsterna
  • Möjliggör hög investering med liten kapitalbindning
  • Skattefördelar: Även leasingkostnader kan dras av som driftskostnader

Har ni redan fattat intresse av en svetsmaskin och önskar en offert? Vi står alltid till ert förfogande och utarbetar tillsammans med er ett hyres- eller leasingavtal som är anpassat individuellt efter era behov.

Kontakta oss på telefon +49 26 80 / 181 - 0, e-post info@EWM-sales.com eller er lokala EWM-partner.