Mer service

 

Allmän rådgivning: Service ett steg längre

Tillsammans hittar vi den optimala lösningen för era uppgifter. Vi sätter samman enskilda produkter eller kompletta system från våra moduluppbyggda produkter. Därmed kan ni räkna med våra kunskaper från mer än 60 år.

Demonstrationer och demonstrationsmaskiner

Vi demonstrerar gärna de viktigaste egenskaper och funktioner hos EWM-maskinerna samt deras kapacitet och processerna. Här tar vi fram fördelarna för användaren. Om ni skulle behöva ett långtidstest tillhandahåller vi en passande svetsmaskin från våra uthyrningsmaskiner.

Idrifttagning och introduktion

Ta nytta av våra expertkunskaper. Perfekt anpassade efter era krav för en snabb produktionsstart. Om så önskas erhåller ni ett driftklart och kontrollerat svetssystem. Vi tar hand om monteringen av de enskilda komponenterna p plats och instruerar er om manövrering och hantering av utrustningen.