Färgmärkning av volframelektroder

Märkning Vikt oxid i % Oxid Färg I leveransprogrammet
WP - - Grön
WT 4 0,35–0,55 Th Ljusblå nej
WT 10 0,80–1,20 Th Gul nej
WT 20 1,70–2,20 Th Röd nej
WT 30 2,80–3,20 Th Lila nej
WT 40 3,80–4,20 Th Orange nej
WZ 3 0,15–0,50 Zr Brun nej
WZ 8 0,70–0,90 Zr Vit nej
WL 10 0,90–1,20 La Svart på förfrågan
WL 15 1,40–1,60 La Guld
WL 20 1,80–2,20 La Mörkblå
WC 20 1,80–2,20 Ce Grå
WR 2* Blandoxid Sällsynta jordarter Turkos
E3® Blandoxid Sällsynta jordarter Lila

* WR 2 är för närvarande ännu inte standardiserad

Th: torium; Zr: zirkonium; La: lantanoxid; Ce: ceroxid

Färgmärkning av volframelektroder

 

 

WP-elektroder:

 • Rena volframelektroder
 • Växelströmssvetsning av aluminiumlegeringar
 • Ej lämpligt för likströmssvetsning


WT-elektroder:

 • Lätt radioaktiv strålning på grund av toriumtillsats
 • Avstå från att använda dem på grund av de förhöjda hälsoriskerna
 • Förbättrade tändegenskaper och högre strömbärförmåga jämfört med WP-elektroder


WZ-elektroder:

 • Tack vare zirkoniumtillsatsen är det låg risk för smältföroreningar
 • Volframelektrod för växelströmssvetsning av aluminiumlegeringar
 • Endast villkorligt lämplig för likströmssvetsning


WL-elektroder:

 • Ökad tändförmåga tack vare lantanoxid
 • Lämplig för lik- och växelströmssvetsning
 • Kan användas för olegerade och höglegerade stål, aluminium-, titan-, nickel-, koppar- och magnesiumlegeringar samt för mikroplasmasvetsning
 • Optimalt för användning i lågströmsområdet
 • Bra ersättning för WT-elektroder:


WC-elektroder:

 • Mycket goda tändnings- och återtändningsegenskaper tack vare ceroxid
 • Lämplig för lik- och växelströmssvetsning
 • Kan användas för olegerade och höglegerade stål, aluminium-, titan-, nickel-, koppar- och magnesiumlegeringar i det nedre och mellersta strömområdet
 • Bra ersättning för WT-elektroder:


WS-elektroder:

 • Olika, ingen standardiserad sammansättning
 • Lämplig för lik- och växelströmssvetsning
 • Kan användas för olegerade och höglegerade stål, aluminium-, titan-, nickel-, koppar- och magnesiumlegeringar i det nedre och mellersta strömområdet
 • Lång livslängd och hög belastbarhet