Svetsbrännare

De gas- och vattenkylda MIG/MAG-svetsbrännarna är en del av vårt helhetssystem. De är avstämda till alla andra EWM-komponenter och ser i kombination med dem till att svetsströmskällans fulla kapacitet når fram till svetsprocessen.

Extrem robusthet och lång livslängd reducerar kostnaden för förslitnings- och reservdelar. Dessutom förhindrar den separata skyddsgastillförseln en stor del av gasförlusterna och minskar därmed förbrukningen och förhindrar processtörningar.

Förutom vår egen serietillverkning av brännare, tillverkar vi också brännare anpassade för ert användningsfall. Så garanterar vi optimalt anpassade komponenter för era svetsarbeten – vid manuell svetsning och automatisering.

MIG/MAG-svetsbrännare från välkända tillverkare eller EWM:s egenutvecklade serie med MT-svetsbrännare. Vi har rätt svetsbrännare för er användning.

Gas- och vattenkylda MT-svetsbrännare är anpassade efter alla andra EWM-komponenter och i kombination med dem är det säkerställt att svetsströmskällornas fulla kapacitet når fram till svetsprocessen. Extrem robusthet och lång livslängd reducerar kostnaden för förslitnings- och reservdelar. Dessutom förhindrar den separata skyddsgastillförseln en stor del av gasförlusterna och minskar därmed förbrukningen och förhindrar processtörningar. De jämförelsevis fördelaktiga
Life-Cycle-kostnaderna bidrar till snabb återbetalning.

 

 

TIG-svetsbrännare från AC till DC: Från gas- eller vattenkylda TIG-svetsbrännare till brännare för kalltråds-, hettråds- eller punktsvetsning. Här hittar du utrustning som passar för dina svetsuppgifter.

Plasmasvetsbrännare för de mest varierande kraven – oavsett om det är filigrana svetsuppgifter på tunnplåt eller säker och stabil svetsning på tjocka plåtar – plasmasvetsbrännare med upp till 200 ampere.

Vi tillverkar svetsbrännare som passar för er användning.

Förutom vår egen serietillverkning av brännare, tillverkar vi också brännare anpassade för ert användningsfall. Så garanterar vi optimalt anpassade komponenter för era svetsarbeten – vid manuell svetsning och automatisering.