Svetsprocess MIG/MAG

 

Vi levererar tekniska framsteg:
Innovativa svetsprocesser från EWM

Som en teknisk ledare bedriver EWM sedan flera årtionden tillbaka forskning och utveckling för att göra svetsning enklare, lönsammare och framförallt resultatsäkrare för våra kunder. Vi undersöker och analyserar de olika komponenternas och parametrarnas komplexa samspel och optimerar på detta sätt hela svetsprocessen.

 


forcearc puls forceArc puls XQ

forceArc puls® är en MIG/MAG-svetsmetod med en värmeminimerad pulsljusbåge. Lätt att hantera och är lämplig för svetsning av hela effektområdet med olegerade, låglegerade och höglegerade material. Den utmärker sig genom en enastående fogöverbryggning till och med i det höga effektområdet och möjliggör kontrollerad svetsning vid upp till 4 mm föränderlig luftspalt. forceArc puls® – för den bästa svetsningen av stål och rostfritt stål genom tiderna med otroliga kostnadsbesparingar!

forceArc puls

Fördelar:

Högre svetshastighet
 • Symmetrisk fogformning och maximalt möjliga fogtjocklekar (a-mått) vid kälfogar
 • Utmärkt fuktning
 • Djupare, koncentrerad inträngning med säkrare rotbearbetning
I det närmaste sprutfri svetsning
 • Minimering av efterarbetet
 • Även på plåtar med flagnade eller kraftigt förorenade ytor
Hälsosamt arbete
 • Låg belastning för svetsaren på arbetsplatsen
 • Mindre svetsrök
 • Tyst, angenäm ljusbåge
 • Lätt att styra (perfekt fuktning)
Slipbild a-mått

Upp till
30%

kostnadsbesparing*

på grund av reducerad material- och energiförbrukning samt kortare produktionstid

Upp till
15%

lägre värmeinträngning*

därmed mindre deformering, färre anlöpningsfärger och efterarbete

Upp till
20%

högre a-mått*,

symmetrisk fogbildning genom djup, koncentrerad inträngning med säker rotbildning

* Jämfört med pulsbågsvetsning

Video

forceArc puls

Svetsa ekonomiskt, sänk kostnaderna

Svetsning av rostfritt stål

Svetsmetoden forceArc puls® har en upp till 15 % läge värmeinträngning jämfört med puls i det övre effektområdet. Det leder till mindre anlöpningsfärg och deformering av komponenten.

Ytterligare fördelar:

 • Minimerad sträckenergi
 • Minskad deformering, anlöpningsfärger och spänningar
 • Reducerat efterarbete (riktning, slipning, rengöring)
 • Reducerad utbränning av legeringselement och därigenom en högre korrosionsbeständighet
forceArc puls® vid svetsning av höglegerade (CrNi) stålsorter jämfört med forceArc® och pulsbågsvetsning Jämförelse svetsfog

forceArc puls® bildar en symmetrisk kälfog. Detta är en förutsättning för att nå det maximala a-måttet vid en given smälteffekt (trådmatning). I jämförelse med pulsbågssvetsning är ett upp till 20 % högre a-mått möjligt.

Jämförelse av a-mått och inträngning vid forceArc puls®, forceArc® och pulsbågsvetsning Jämförelse av a-mått

Omvänt innebär detta att det går att nå upp till 20 % högre svetshastighet jämfört med pulsbågssvetsning vid ett identiskt a-mått.

Puls
Vs = 45 cm/min, a=4,8 mm
Svetsning av rostfritt stål Puls
forceArc puls®
Vs = 60 cm/min, a=5,1 mm
Svetsning av rostfritt stål forceArc puls
forceArc puls jämförelse slipning

Svetsning av stål

Era fördelar:

 • I det närmaste sprutfri svetsning
 • Perfekt fogutseende
 • Färre inträngningsspår, perfekt fuktning av flankersvna
 • Okänslig för smutsiga ytor och ytor med valshud
 • Symmetrisk svetsfog


forcearc forceArc XQ

forceArc ® Svetsa ekonomiskt och minska kostnaderna
Värmeminimerad, riktningsstabil, tryckstark ljusbåge med djup inträngning för det övre effektområdet. Olegerade, låg- och höglegerade stålsorter samt höghållfasta finkorniga stål.

Djupare inträngning och därmed reducering av a-måttet resp. fogens tvärsnitt

Djupare inträngning och därmed reducering av a-måttet resp. fogens tvärsnitt

Snabb kompensering av stickoutlängdförändringar

Snabb kompensering av stickoutlängdförändringar

Särskilt fördelaktigt vid mycket trånga fogar och kälfogar

Särskilt fördelaktigt vid mycket trånga fogar och kälfogar

 

Svetsa med forceArc

forceArc

Fördelar:

 • Mindre fogöppningsvinkel genom djup inträngning och riktningsstabil ljusbåge
 • Reducering av antalet strängar
 • Mindre deformering pga. värmeminimerad, koncentrerad ljusbåge
 • Enastående rotbildning och flankbearbetning
 • Perfekt svetsning även med mycket långa trådändar (stickout)
 • Reducering av inträngningsspår
 • I det närmaste sprutfri svetsning
 • Särskilt fördelaktigt t.ex. vid dynamiska kälfogar
 • belastade komponenter för t.ex. bärande delar för broar
 • vagntillverkning och stålkonstruktioner
 • Olegerade, låg- och höglegerade stålsorter samt höghållfasta finkorniga stål
 • Manuella och automatiserade tillämpningar
 • Svetsade kälfogar har större inträngningsdjup
Jämförelse standard-spraybåge och forceArc

Stumsvetsfogar svetsade med snäv öppningsvinkel på 30° och 40°

vuppfyller kraven i SS-EN ISO 15614-1:2004

Genom låg fogvolym blir svetstiden 50 %

kortare jämfört med standard-spraybågsmetoden

Uppfyller kraven i SS-EN ISO 156141:2004

vid kälfogar med utpräglad inträngningsprofil utan smältdike

 

Fogbild: djupare inträngning

forceArc / forceArc puls

 • Kombination av forceArc puls, forceArc och coldArc
 • Rotsträng med coldArc, mellansträngar med forceArc och toppsträngar med forceArc puls
 • Besparing av svetslager genom mindre öppningsvinkel
 • Perfekt tändning och kraterfyllning med forceArc puls, svetsning med forceArc
 • Mindre materialdeformering genom lägre värmetillförsel
 • Lägre mellansträngtemperatur och minimerad strukturförändring
 • Särskilt fördelaktigt t.ex. vid svetsning av finkorniga konstruktionsstål
 • Reducerad vinkelkrympning vid kälfogar
Kombination av coldArc, forceArc och forcArc puls

Plåt: S 235; 20 mm
gas: M21 - ArC - 18
tråd: 1,2 mm G4Si1
strängar: 4
position: PC
öppningsvinkel: 10°
Ensidigt svetsat, utan badsäkring

Kombination av coldArc, forceArc och forcArc puls

Svetsa ekonomiskt, sänk kostnaderna

 • Total kostnadsbesparing på upp till 60 %
 • Minimerad förberedelse av svetsfogen
 • Lägre antal svetssträngar
 • Lägre tillsatsmaterial- och skyddsgasförbrukning
 • Kortare svetstid
 • Särskilt fördelaktigt vid dynamiskt belastade komponenter
Svetsa ekonomiskt och minska kostnaderna

Plåt: S 355; 30mm
gas: M21 - ArC - 18
tråd: 1,2 mm G4Si1
strängar: 11
position: PB/PA
öppningsvinkel: 25°

Ensidigt svetsat, utan badsäkring med forceArc


rootarc / rootarc puls rootArc XQ / rootArc puls XQ

Ljusbågen med optimal kontroll av smältbadet

rootArc / rootArc puls

rootArc:

Perfekt modellerbar kortbåge för lätt fogöverbryggning och svetsning i svåra lägen.

rootArc puls:

Den perfekta kompletteringen för målinriktad värmeinträngning för det högre effektområdet.
 • Optimal sprutreducering jämfört med standard-kortbågsvetsning
 • Perfekt för plåtar över 1 mm
 • Optimal för svåra lägen och svetsning över huvudhöjd
 • Energireducerad kort ljusbåge
 • rootArc puls för svetsning i övergångsområden samt för uppbyggnads- och toppsträngar
 • Utmärkt, värmeminimerad svetsning i stigande positioner (PF) med rootArc-superPuls
 • Mycket god rotbildning och säker flankbearbetning
 • Stigande fogar utan pendelrörelse
 • Olegerade och låglegerade stålsorter
 • Manuella och automatiserade tillämpningar
Fallande fog framsida
Fallande fog framsida
Fallande fog baksida
Fallande fog baksida

Problemfri fogöverbryggning i fallande fogar

 • Stabil och snygg fallande fog utan att smältan rinner nedåt
 • Mycket god fogöverbryggning
 • Värmereducerad, sprutfattig ljusbåge
 • Mycket god rotbildning och säker flankbearbetning
Problemfri fogöverbryggning Problemfri fogöverbryggning

rootArc / rootArc puls

 • Värmeinträngning, vid behov, med rootArc puls
 • Rotsvetsning med rootArc: Enkel kontroll av smältbadet
 • Stränguppbyggnad och toppsträng med rootArc puls
 • Effektutvidgning för tjocka plåtar med rootArc puls
 • Omkoppling mellan rootArc och rootArc puls genom att trycka på avtryckaren för säker översvetsning av häftställen
 • Problemfri kontroll av smältbadet genom automatiskt byte mellan rootArc och rootArc puls genom tillkoppling av superPuls
 • Enkel och snabb svetsning av stigande fogar genom automatiskt byte mellan rootArc och rootArc puls genom tillkoppling av superPuls

Svetsning av stigande fogar i PF-position

 • Utmärkt svetsning av stigande fogar (PF) med rootArc-superPuls
 • Säker identifiering av rotpunkten
 • Ingen pendling krävs
 • Jämn sträng ger en snygg fog

Era fördelar:

 • Säker kortbågssvetsning i alla positioner
 • Bäst lämpad för stigande fogar (PF) utan omständlig ”granteknik”
 • Säker och snabb rotsvetsning med TIG-kvalitet
 • Enkel svetsning av fallande fogar och fogar högt uppe
 • Utmärkt lämpat för CO2 och blandgas
 • Energireducerad kortljusbåge för enkel spalthantering
 • Sprutfattig, digitalt kontrollerad materialövergång
 • Perfekt för plåtar från 1 mm
 • Mycket bra för trubbiga och överlappande fogar
Stigande fog med PF
Stigande fog med PF


wiredarc / wiredarc puls wiredArc / wiredArc puls

Svetsning med konstant inträngning

wiredArc / wiredArc puls

wiredArc / wiredArc puls

Svetsning med konstant inträngning

Med EWM wiredArc förblir inträngningen konstant när den fria trådänden (den så kallade stickouten) ändras. Den innovativa regleringen anpassar trådmatningshastigheten och håller svetsström och spänning konstant för en jämn värmeinträngning.

 • Konstant svetsström tack vare digital processreglering
 • Sträckenergin och värmeinträngningen förblir nästintill konstant trots ändring av den fria trådänden
 • Konstant högt inträngningsdjup oberoende av ändringen av stickouten
 • Möjlighet att reducera fogöppningsvinkeln och därmed svetsfogvolymen

Video

wiredArc / wiredArc puls

Svetsning med konstant inträngning


positionweld Positionweld

Enkel och säker svetsning i svåra lägen<

Positionweld

Kombinerad processvariant för svetsning av olegerat till höglegerat stål och aluminiumlegeringar i tvångspositioner

 • Enkel hantering
 • Säker rotbearbetning
 • Grantekniken är inte längre nödvändig vid svetsning av stigande fogar
positionweld

Video

Youtube-Video
EWM svetsprocess MIG/MAG: Positionweld


coldarc / coldarc puls coldArc / coldArc puls

Fulländad svetsning och lödning

coldArc / coldArc puls

coldArc:

Värmeminimerad, sprutfattig kortbåge för i det närmaste deformationsfri svetsning och lödning, och rotsvetsning med utmärkt fogöverbryggning.

coldArc puls:

Den optimala kompletteringen för det högre effektområdet med målinriktad värmetillförsel, just där värmen behövs.
 • Mindre deformering och reducerade anlöpningsfärger genom minimerad värmetillförsel
 • Tydlig sprutreducering genom i det närmaste effektlös materialövergång
 • Oslagbar processtabilitet även vid långa slangpaket utan extra avkännarledningar
 • Vanliga brännarsystem, eftersom materialövergången sker slitagefritt utan drivning i brännaren
 • Lätt svetsning av rotsträngar vid alla plåttjocklekar och i alla positioner
 • Perfekt spaltöverbryggning även vid växlande spaltbredder
 • Utmärkt fuktning av ytorna vid lödning av tunna plåtar
 • Minimal efterbearbetning, optimalt även för synliga fogar pga. sprutfattig process
 • Olegerade, låg- och höglegerade stålsorter samt blandfogar även för tunna plåtar
 • Lödning av CrNi-plåtar med CuAI8/AIBz8
 • Lödning och svetsning av plåtar med ytbeläggning av t.ex. CuSi, AlSi och Zn
 • Rotsvetsningar på olegerade, låglegerade och höglegerade stålsorter samt höghållfast finkornigt stål
 • Synliga CrNi-fogar i tunnplåtsområdet
coldArc svetsfog

Minimerad värmeinträngning

Perfekt för stumfogar, överlappande fogar och hörnfogar, på grund av god behärskning av svåra lägen

Upp till
99%

mindre svetssprut

därmed mindre anlöpningsfärg och oxidering på grund av minimerad värmepåverkan

 

Fogbild coldArc

coldArc / coldArc puls

 • Värme, där värme behövs med coldArc puls
 • Rotsvetsning med coldArc: fullständig kontroll över droppövergången, minimering av bindfel
 • Stränguppbyggnad och toppsträngar med coldArc puls
 • Effektutvidgning för tjocka plåtar med coldArc puls
 • Perfekt svetsning i övergångsområdet med coldArc puls
 • Omkoppling mellan coldArc och coldArc puls sker genom att trycka på avtryckaren för säker översvetsning av häftställen
 • Enkel modellering av smältan genom automatiskt byte mellan coldArc och coldArc puls genom tillkoppling av superPuls
 • Utmärkt och enkel svetsning i stigande position genom automatiskt byte mellan coldArc och coldArc puls genom tillkoppling av superPuls, utan ”granteknik”
Stigande fog med PF
Stigande fog med PF

Utmärkt fogöverbryggning för rotsvetsning

 • Perfekt fogöverbryggning även vid växlande spaltbredder med coldArc
 • Ingen sättning av smältbadet
 • Säker flankbearbetning även med kantförskjutning
 • Inget genomstick av tråden
 • Rotsträngar vid alla plåttjocklekar i alla positioner
 • Stränguppbyggnad och toppsträngar med coldArc puls
Perfekt fogöverbryggning Perfekt fogöverbryggning
Säker flankbearbetningSäker flankbearbetning


pipeSolution pipeSolution

Tryckstark ljusbåge för snabb, säker svetsning med eller utan spalt i alla positioner.

Rörsträngsvetsning

pipeSolution

Absolut säker rotsvetsning

 • För alla plåttjocklekar
 • Kan användas i alla positioner för plåtar och rör
 • Smältbadet sätter sig inte och faller ej tillbaka
 • Utmärkt rotbildning
 • Synnerligen säker flankbearbetning
 • Lätt att behärska vid svåra lägen
 • Säkra rotsträngar även utan luftspalt
pipeSolution

pipeSolution + pulssvetsning

Kombination i ett aggregat

 • Rotsvetsning med pipeSolution: stabilt underlag för fyllnads- och toppsträngar
 • Stränguppbyggnad med pulssvetsning: säker flankbearbetning i varje position
 • Hög säkerhet för svetsfogen vid utmärkt kvalitet
 • Ekonomiskt alternativ till TIG-svetsning
Användningsbild pipeSolution – alpha Q 551

Sprutfattig MAG-svetsning – Optimal energi- och resurseffektivitet

 • Energibesparingar genom inverterteknik
 • Lägre lönekostnader genom högre svetshastighet
 • Badsäkring behövs inte längre

pipeTruck – praktiskt orbital-systemlösning för automatisk svetsning

 • Stor potential för kostnadsbesparingar
 • Utmärkt, reproducerbar kvalitet
 • Hög smälteffekt
 • Långa ljusbågsbränntider
 • Enklast tänkbara manövrering
 • Korta inställningstider
 • För rotsträngar, fyllnads- och toppsträngar med eller utan luftspalt