Welding 4.0-svetshanteringssystemet ewm Xnet

Steget mot effektivare och mer resursbesparande svetsteknik

Ökad produktivitet, lägre kostnader och säkrad kvalitet – du tjänar på det tre gånger.

 

Med ewm Xnet beslutar du dig för ett mätbart mervärde i svetsföretagets hela värdekedja. Detta framtidsorienterade svetshanteringssystem organiserar tillverkning, planering, kvalitetsstyrning, svetsuppsikt samt administration och hjälper därmed på ett avgörande sätt till att förbättra lönsamheten, kvaliteten och dokumentationen.
ewm Xnet gör metallbearbetningsföretag framtidssäkra

 
 

Säkrad kvalitet, lägre kostnader och mindre arbete med ewm Xnet Welding 4.0-svetshanteringssystem. Modulbaserad för alla behov – för små, medelstora och stora svetsföretag.
Upptäck hur du också enkelt kan dra nytta av det vid dina svetsprocesser.

Se video


Varför ewm Xnet?

 

En intelligent koppling mellan människa och maskin som förbättrar produktiviteten och ger ett automatisk dataflöde inom produktionskedjan: Industri 4.0 etablerar sig även inom svetstillverkningen med det nya innovativa Welding 4.0-svetshanteringssystemet ewm Xnet.

 •  

  svetsteknikens kvalitetscirkel

  Kvalitetssäkring och kvalitetsökning – kvalitet som är ännu bättre

  • Långsiktigt bevisbar svetskvalitet tack vare dokumentation av svetsparametrar och svetsare för varje sträng
  • Fel minimeras genom att svetsanvisningar kopplas till komponent, On-Time-övervakning av parametrar direkt vid svetsmaskinen och tydlig tilldelning av nödvändig kompetens hos svetsaren
  • Alltid rätt inställda parametrar med tvingande inställningar från deladministration och svetsanvisningsmanager
  • Fackmässig svetsning och avlastning för svetsförmannen eftersom kvalifikationen hos svetsaren kan identifieras via Xbutton
 •  

  produktivitetProduktivitetsökning

  Produktivitetsökning – mer arbete på samma tid

  • Ökad effektivitet genom längre ljusbågstid per skift
  • Kortare ställtider tack vare papperslös överföring av alla relevanta data och svetsanvisningar direkt till arbetsplatsen
  • Färre felkorrigeringar tack vare förbestämda svetsparametrar
  • Minskat onödigt stillestånd genom förbrukningsorienterade underhållsanvisningar i rätt tid, t.ex. för svetsbrännarens slitagedelar
 •  

  Minskade kostnader – vinsten ökar vid samma omsättning

  • Identifiering av besparingspotentialer tack vare registrering av förbrukningsvärden för energi, gas och tillsatsmaterial
  • Underhållsanvisningar i rätt tid istället för i förtid ger minimerad slitagedelsförbrukning
  • Vägledande styrning med transparenta processer och möjlighet till exakt efterberäkning
  sänkta kostnaderSänkta kostnader

Behovsorienterat utifrån krav

ewm Xnet-systemmoduler och komponenter

Individuellt anpassade efter kraven inom specialtillverkning – denna filosofi för ett behovsorienterat utbud följer EWM även i sitt Welding 4.0-svetshanteringssystem. De tre modulerna från ewm Xnet bygger på varandra och anpassar sig efter varje enskilt behov, beroende på driftsätt och driftstorlek. Även den för EWM så typiska uppdateringsmöjligheten är integrerad: Du kan när som helst enkelt eftermontera ytterligare moduler. Oavsett vilken omfattning du bestämmer dig för lönar sig ewm Xnet mätbart redan från första komponenten.

ewm Xnet-modulerna

Plattformsoberoende – webbläsarbaserade för alla slutenheter    Omfattande utbyggbarhet – plats för förbättringar    Anslutning till lokalt nätverk/Wi-Fi-styrning – trådlös effektivitet

demo ewm xnet bildskärm
 • Fem anledningar till att välja ewm Xnet grundset | EWM (video med undertexter)
 • ewm Xnet Upgrade 1: WPQ-X Manager (video med undertexter)
 • ewm Xnet Upgrade 2: Komponentadministration (video med undertexter)
 • Xbutton från EWM – programvarunyckel för svetsning (video med undertexter)

 

Plug & Play-set

 

 

lugnplay set ewm xnet

FÖRDELAR FÖR DIG

ewm Xnet Plug and Play Set möjliggör en smidig och enkel idrifttagning och användning. Därmed är det den optimala lösningen för en snabb, orderrelaterad dokumentation av svetsparametrar med en strömkälla. Med det redan installerade ewm Xnet grundsetet går det att registrera svetsdata och ta fram en effektivitetsanalys. Med den förkonfigurerade datorn och gatewayen kan systemet enkelt anslutas med plug & play. Förutsättning är en svetsmaskin med 7-poligt gränssnitt utan fast inbyggda ewm Xnet-komponenter.

INNEHÅLL

 • Bärbar dator med förinstallerad Xnet-programvara (ewm Xnet grundset)
 • USB-dongel med programlicens och en maskinlicens, ewm Xnet grundset
 • ewm Xnet LAN Gateway
 • Kabel (7-polig nätverkskabel)
 • Plastväska med transportvagn

Universal logger

 

ewm xnet universal logger

FÖRDELAR FÖR DIG

 • Med ewm Xnet Universal logger kan svetsmaskiner från alla tillverkare anslutas till en ewm Xnet Gateway och Xnet-programvaran.
 • Det innebär att nästan alla funktioner hos ewm Xnet kan användas, som exempelvis:
  • Realtidsvisning, registrering och dokumentering av svetsparametrarna
  • Förbrukningsberäkning
  • Underhåll av svetsmaskinerna
  • Skanning av streckkoder
  • WPQ manager
  • Svetsarhantering
 • För att beräkna trådmatningshastighet i den anslutna svetsmaskinen finns det två alternativ:
  • Matematisk beräkning av trådmatningshastigheten från den uppmätta svetsströmmen utan den extra trådsensorn EMU WF 1 Sensor
  • Mätteknisk beräkning av trådmatningshastighet med trådsensor EMU WF 1 Sensor EMU

Funktionsöversikt

funktionsöversikt

Användningsområden

 • lämpligt för följande maskiner:
  • MIG/MAG-svetsmaskiner
  • TIG-svetsmaskiner
  • Plasmasvetsmaskiner
  • MMA/elektrodsvetsmaskiner
  • UP-svetsmaskiner (på förfrågan)
 • kan användas för:
  • Svetsteknisk produktion
  • Utbildningsplatser
  • Manuell/mekaniserad/automatiserad svetsning
  • Serviceverkstäder
  • Svetsmaskinsuthyrning
  • Dataregistrering vid kontroller av metoder och svetsare

 

 

Referenser – nöjda kunder

 •  

  Nöjda med sin EWM-lösning:

  SAF-Holland

  läs mer...
 •  

  Nöjda med sin EWM-lösning:

  Geschwister Scholl school Leutkirch

  läs mer...
 •  

  Nöjda med sin EWM-lösning:

  Machinefabriek & Apparatenbouw Geha b.v.

  läs mer...
 •  

ewm Xnet-dokument för nedladdning

ewm xnet broschyr

Welding 4.0-svetshanteringssystem ewm Xnet broschyr

ewm xnet universal logger

ewm Xnet Universal logger broschyr

DE ewm Xnet omfattning

Omfattning och funktioner ewm Xnet

DE ewm Xnet felindikering

ewm Xnet formulär för felindikeringar

DE ewm Xnet Factsheet

ewm Xnet Factsheet