1957Grundades av Edmund SzczesnyUtveckling och produktion av elektro-nikkomponenter som underleverantör till kända svetsmaskinstillverkare1971Bernd Szczesny övertar ledningenProduktion av kompletta likriktare1980Michael Szczesny stöder företagsled-ningen1986Tillverkning av tyristorer och dioder 1988EWM lanserar världens första inverter för volfram-ädelgas(TIG)-svetsmaskiner inom AC/DC-teknik1989Mikroprocessorteknik inom styrsystem för svetsmaskinskunder1991Fabrik II på huvudsätet i Mündersbach1993Presentation av det första egna svets-maskinsprogrammet från EWM påmässan ”Schweißen und Schneiden1994EWM Tschechien grundades som ytter-ligare produktionsplats1997Sammanslagning med Messer Gries-heim2000Separation från MesserEWM är åter aktivt under eget namn på den tyska marknaden Utveckling av ett moduluppbyggt och digitalt svetssystemmed världsomfattande dataöverföring2001Grundande av det gemensamma före-taget EWM-Huaheng i Kunshan/Kina2003Världens första TIG-Synergic manöver-koncept2004Sammanfogning av de tunnaste plåtar-na med EWM-coldArc2005Susanne Szczesny-Oßing kommer in i företagsledningen EWM China blir dotterbolag till 100 %2006Utveckling av de nya svetsmetodernaEWM forceArc och EWM activArc200750 år EWM HIGHTEC WELDING2008Grundande av EWM China och öpp-nande av fabriken i Kunshan2009Öppnande avden nya EWM-försälj-ningsföretaget i Dubai och Storbri-tannien samt lialen i Seesen i Tyskland Omorientering av företaget: Ny företags-design och ny logga,maskinerna får nytt utseende och målas i en ljust ljusgrå färgPresentation av två nya höjdpunkter: alp-haQ från EWM är ett universalgeni, somförenar sex svetsmetoder i samma maskin. Och med forceTig uppnår en ljusbågsvets-maskin för första gången samma kapacitet som en lasersvetsmaskin.2010EWM Automation: Medverkan i BV SCHWEISSTECHNIK GmbH – svetsteknisk automation och robottek-nik från samma leverantörEWM öppnar lialen Neu-Ulm2011Filialen Siegen öppnas2012Försäljnings- och logistikcentrum Rans-bach-Baumbach öppnas2013EWM HIGHTEC WELDING GmbH Mündersbach ombildas till ett aktiebolag2014Utbyggnad av huvudsätet i Münders-bach med fabrik III2015Filialen Koblenz med specialistbutik öppnas2017Filialerna Bergkirchen bei Münchenoch lialen Stettin i Polen öppnas