1957Založení společnosti Edmundem Szczesny Vývoj a výroba elektronic-kých součástek jako dodavatel předníchvýrobců svařovacích přístrojů1971Bernd Szczesny přebírá vedení spo-lečnosti Výroba kompletních usměrňo-vačů1980Do řízení společnosti se zapojuje Mi-chael Szczesny1986Výroba tyristorů a diod 1988EWM, jako první na světě, uvádí na trh invertor pro svařovací přístrojes wolframovou elektrodou v inertnímplynu (WIG) s technologií AC/DC1989Mikroprocesorová technologie v řídi-cích systémech svařovacích přístrojů zákazníků1991Výstavba II. závodu v sídle mateřské společnosti v Mündersbachu1993Prezentace prvního vlastního progra-mu pro svařovací přístroje EWM naveletrhu „Schweissen und Schneiden (Svařování a řezání)“1994Zřízení dalšího výrobního podniku EWM v České republice1997Spojení s Messer Griesheim2000Odpojení od Messeru, EWM na ně-meckém trhu opět vystupuje pod vlastním jménem Vývoj modulárního & digitálního svařovacího systému s globál-ním přenosem dat2001Založení joint venture EWM-Huaheng v Kunshanu (Čína)2003Přichází jako první na světě s koncepcí WIG Synergic2004Spojování extra tenkých plechů s EWM-coldArc2005Susanne Szczesny-Oßing vstupujedo vedení podniku EWM Čína se stává 100% dceřinou společností2006Vývoj nových metod svařování EWM--forceArc a EWM-activArc2007EWM HIGHTEC WELDING slaví 50 let2008Založení EWM Čína a otevření podnikuv Kunshanu2009Otevření nové prodejní společnosti EWM v Dubaji a Velké Británii, i německé pobočky v Seesenu. Nové zaměření podniku:Nový design společnosti a nové logo,nový „vzhled“ přístrojů, které nyní poznátepodle světle šedého laku.Prezentace dvou nových technologických novinek: alphaQ společnosti EWM je uni-verzální multitalent, který v sobě kombinuje šest metod svařování. A díky technologii obloukového svařování force Tig dosáhne svařovací přístroj poprvé výkonu laserového svařovacího přístroje.2010EWM pro automatizaci: Podíl na BV SCHWEISSTECHNIK GmbH – automatické svařování a robotika odjediného dodavateleEWM zakládá pobočku v Neu-Ulmu2011Založení pobočky v Siegenu  2012Otevření našeho prodejního a logistic-kého centra Ransbach-Baumbach2013Přeměna společnosti EWM HIGHTEC WELDING GmbH Mündersbach na akciovou společnost2014Rozšíření hlavního sídla společnosti v Mündersbachu o závod III2015Otevření pobočky v Koblenzi s odborně zaměřenou prodejnou2017Otevření pobočky v Bergkirchen u Mni-chova a pobočky Polsku