Dochází k vychýlení svařovacího oblouku při svařování trubek a plechů?

Mohlo by to být zapříčiněno magnetismem.

EWM nabízí řešení k odmagnetování
trubek a plechů

 

Čisté a bezporuchové svařování – šetří náklady, zvyšuje kvalitu

 • Mobilní: rychle a jednoduše použitelný na každém stanovišti
 • Účinný: magnetismus se okamžitě odstraní
 • Úsporný: stabilní svařovací oblouk šetří čas a materiál
EWM s Degauss 600 a Pico 350 cel puls pws dgs nabízí dvě mobilní, snadno použitelná a efektivní řešení k odmagnetování na staveništi.
Výsledek: Svařovací oblouk je stabilní. Můžete svařovat čistě, bezpečně a bezporuchově.
 
 


Proč odmagnetování?

Vychýlení svařovacího oblouku magnetismem je minulostí.

(Zbytkový) magnetismus v ocelových konstrukcích má za následek nestabilní a vychýlený svařovací oblouk a může vést ke tvoření pórů a vad při svařování. Tento efekt může být tak silný, že se svařování stane neproveditelným. Proto je magnetismus nežádoucí při svařování oceli.

 • Bez odmagnetování

  » Nedostatečný výsledek svařování má za následek výrazné dodatečné práce, časovou ztrátu a vysoké dodatečné náklady

  Svařování MIG/MAG, TIG, MMA
  • Obrobek je zmagnetizovaný

   » Silné vychýlení svařovacího oblouku

   Obrobek je zmagnetizovaný
   Ruční svařování obalenou elektrodou
   Obrobek je zmagnetizovaný
   Svařování MIG/MAG
  • Pracovní náklady 40 minut – bez odmagnetování

  • Co způsobí magnetismus v obrobku?

   • Nestability ve svařovacím oblouku
   • Nerovnoměrné uvolňování kapek
   • Silná tvorba rozstřiku
   • Nepravidelné natavení boků svarové drážky
 • S odmagnetováním

  » Snížení nákladů, úspora zdrojů a zvýšení jakosti vysoce kvalitními výsledky svařování, minimalizací dodatečné práce a snížením spotřeby materiálu a plynu

  • Obrobek je odmagnetizovaný

   » Bez vychýlení svařovacího oblouku
   Obrobek byl odmagnetován pomocí Degauss 600 nebo Pico 350 cel puls pws dgs

   Obrobek je odmagnetizovaný
   Ruční svařování obalenou elektrodou
   Obrobek je odmagnetizovaný
   Svařování MIG/MAG
  • Časová úspora 20 min – s odmagnetováním

  • Vynikající výsledek svařování

   • Stabilní svařovací oblouk
   • Rovnoměrné uvolňování kapek
   • Bez rozstřiku
   • Dobré natavení boků svarové drážky
  Svařování MIG/MAG, TIG, MMA


Odmagnetování je jednodušší než dodatečné práce

Magnetismus vzniká zvlášť často při mechanickém oddělování dílů, přípravě svarových ploch s úběrem třísek nebo brusných procesech. Pro kvalitativně vysoce hodnotný výsledek svařování se doporučuje odmagnetování po mechanickém obrábění a před vlastním procesem svařování. Díky automatickému průběhu programu odmagnetování je aplikace velmi jednoduchá (aplikace 1).
U velmi dlouhých, tlustostěnných, špatně přístupných a silně zmagnetizovaných dílů může dojít k tomu, že se magnetické pole po odmagnetování zase obnoví. Vede to k vychýlení svařovacího oblouku během svařování. V tomto případě se doporučuje funkce „activgauss“. Přitom se během procesu svařování vytvoří opačné magnetické pole (aplikace 2). *

* jen s Degauss 600

Možnosti použití pro Degauss 600 a Pico 350 cel puls pws dgs

 
 • Aplikace 1: Degaussing

  AW1

  Odmagnetování před svařováním

  „Odmagnetování před svařováním“ je zvlášť vhodné pro trubky a plechy do délky 10 m a do aktuální síly magnetického pole 20 mT.

  Oblasti použití
  • kratší a tenkostěnné zmagnetizované díly
  Nejjednodušší manipulace
  • Jednoknoflíkové ovládání – automatické provádění odmagnetování
  • Rychlé připojení k dílu díky praktické sadě silových kabelů
 • Aplikace 2: activgauss

  AW2

  Odmagnetování během svařování s activgauss

  U velmi dlouhých a tlustostěnných dílů se použije aplikace 2 „Zmagnetování během svařování“, jako např. při stavbě jeřábů a kilometrových trubek při stavbě potrubí.

  Oblasti použití
  • velmi silně zmagnetizované díly dlouhé a tlustostěnné zmagnetizované díly
  Nejjednodušší manipulace
  • Praktický dálkový ovladač pro
  • nastavení intenzity proudu k vytvoření dostatečně velkého opačného pole a řízení odmagnetování (proud zap/vyp, měnič polarity)
  • Rychlé připojení k obrobku díky praktické sadě silových kabelů


Odmagnetování plechů a trubek

Degauss 600

Odmagnetovací zařízení Degauss 600 je vhodné jak k odmagnetování před procesem svařování, tak i během procesu svařování.

Sada Degauss 600
Odmagnetovací zařízení

 
 
 
Degauss 600

Degauss 600

Výhody pro vás jsou zřejmé

 • Kompaktní a vhodný k použití na stavbách
 • Přenosný a robustní
 • Vysoké tolerance síťového napětí +/-20 %
 • 100% schopné pro generátorový provoz
degauss 600


Odmagnetování a svařování jediným přístrojem

Pico 350 cel puls pws dgs

Rezistentní proti chladu, horku, dešti a nečistotě, enormně robustní pro nejtvrdší nasazení a díky nízké hmotnosti ideální pro měnící se místa nasazení:

 • 100% zajištění proti spádu při svařování celulózovými (CEL) elektrodami
 • Svařování metodou MAG s posuvem drátu Pico drive 4L nebo Pico drive 200C
 • Odmagnetování trubek a plechů před svařováním

Pico 350 cel puls pws dgs

 
 
 
pico 350 cel
 
 

Pico 350 cel puls pws dgs

Výhody pro vás jsou zřejmé

 • Konstruováno pro nejextrémnější zátěž
 • Zvláště trvanlivý díky sériové ochranné klapce ovládacího panelu
 • Samočinné odmagnetování
 • Přepínání polarity stisknutím tlačítka (pólový komutační spínač)
degauss 600


Spokojenost s řešením EWM:
Terranets dw GmbH      
praxisreport terranets degauss
praxisreport terranets degauss