Odmagnetování plechů a trubek

Proč odmagnetování?

Magnetismus je nežádoucí při svařování oceli. Důsledkem nežádoucího zbytkového magnetismu v ocelových dílech je nestabilní a vychýlený svařovací oblouk. Tento efekt může být tak silný, že se svařování stane neproveditelným. Silný magnetismus, velké tloušťky stěn a dlouhé díly lze našimi odmagnetovacími přístroji bezproblémově zvládat.

Výhody pro vás

 • Odmagnetování magnetických dílů
 • Bezpečný proces svařování bez magnetického vychýlení svařovacího oblouku
 • Automatické provádění odmagnetování
 • Omezení vad svarových spojů způsobených chybným natavením otupených hran drážky
 • Zkrácení doby potřebné k dodatečnému dohotovení na minimum

 

 • Veškeré potřebné součásti pro odmagnetování jsou součástí sady
 • Rychlejší připojení k trubce pomocí tří silových kabelů
 • Samočinné odmagnetování
 • Kompaktní zdroj proudu pro odmagnetování, vhodný i pro použití na stavbách

Poznejte více Degauss 600

Pico 350 cel puls degaussing
 • Konstruováno pro nejextrémnější zátěž
 • Zvláště trvanlivý díky sériové ochranné klapce ovládacího panelu
 • Samočinné odmagnetování
 • Přepínání polarity stisknutím tlačítka (pólový komutační spínač)

Poznejte více Pico 350 cel puls pws dgs