Příslib kvality

 
Kvalita pro nás znamená snahu o dokonalost.

Jako poskytovatel všech služeb přebíráme odpovědnost za celý proces svařování.
Naše požadavky na kvalitu vyžadují, aby každý stroj, každý svazek hadic, každý svařovací hořák a všechno, co nese logo EWM, dosahoval nejvyšší kvality a nejdelší životnosti.
Protože jsme si jisti naší kvalitou, pak vám ji můžeme přislíbit: 3 roky na svařovací přístroje, 5 let na transformátory a usměrňovače, bez omezení provozních hodin. Podrobnosti najdete v našich Záručních podmínkách.

 

Široký výrobní sortiment
Vysoce kvalifikovaní inženýři vyvíjejí technologii a procesy v našem technologickém centru v Mündersbachu v Německu. Každá rozhodující komponenta v našich přístrojích pochází z vlastního vývoje a výroby. Máme tak plnou kontrolu nad výrobním procesem.

Velmi kvalitní komponenty a materiály
Pro naše výrobky využíváme robustní skříně, výkonná chlazení a obecně velkoryse dimenzované konstrukční díly, které nikdy nejsou zatěžovány až na hranice svého výkonu – z toho vyplývají přístroje s dlouhou životností s velkými zálohami výkonu.

Systém řízení kvality
K zajištění kvality používáme náš systém řízení kvality. S nejmodernější zkušební technikou, se 100% kontrolou kvality a dobře vyškolenými pracovníky, kteří si uvědomují svou odpovědnost vůči našim zákazníkům. Máme certifikaci dle ČSN EN ISO 9001.

Kvalita – Made in Germany

Všechno je založeno na myšlence udržitelnosti. Jako společnost a lidé přebíráme odpovědnost: za naše rozhodnutí, za naše výrobky a služby – vůči našim zákazníkům, vůči životnímu prostředí a společnosti.
Pro to máme jedno jméno: blueEvolution

  • Img 6704
  • 8724 web
  • 8822 web
  • 6221
  • E21C19
  • E34C0058
  • E42C0109