Metoda svařování WIG

Zvyšování hospodárnosti a kvality

Především v oblasti WIG/plazma (podskupiny 141 a 15 podle ČSN EN ISO 4063) vyvinula společnost EWM procesy a funkce, kterými mohou zákazníci svařovat rychleji, výhodněji a v nejvyšší jakosti.

Inovativní procesy svařování WIG:

activArc

Dynamický svařovací oblouk WIG s kompenzovaným výkonem svařovacího oblouku

 • Dynamický svařovací oblouk WIG pro cílené a koncentrované pronikání tepla
 • Spolehlivé svařování WIG pro všechny tloušťky plechů a ve všech polohách
 • Úplná kontrola energie svařovacího oblouku
 • Ovlivnění viskozity tavné lázně
 • Zřetelná koncentrace energie a zvyšující se tlak svařovacího oblouku při současném zkracování svařovacího oblouku
 • Prevence vad při stehování – wolframová elektroda se nelepí při lehkém dotyku tavné lázně
Svar activArc

Jednoduché svařování

Zkrácení vzdálenosti mezi wolframovou elektrodou a obrobkem během svařování umožňuje koncentraci svařovacího oblouku s konstantní energií svařovacího oblouku.

Výsledkem změny délky svařovacího oblouku je změna napětí a tím i kolísání výkonu svařovacího oblouku.
S activArc je při změně délky svařovacího oblouku kompenzováno kolísání výkonu ve svařovacím oblouku. Svařovací proud se při zkrácení svařovacího oblouku zvýší, při prodloužení svařovacího oblouku sníží.

Velká vzdálenost asi 12 V
svařovací proud 60 A
Menší vzdálenost asi 10,5 V
svařovací proud 60 A
Velká vzdálenost asi 12 V
svařovací proud 60 A
Menší vzdálenost asi 10,5 V
svařovací proud 68,5 A

Výhody

Vysoká úspora nákladů
 • Rychlejší svařování díky soustředěnému svařovacímu oblouku
 • Méně dodatečných prací snížením počtu náběhových barev u obrobku
 • Lepší provaření kořene
 • Hluboký závar
 • Koncentrované pronikání tepla
Vysoce kvalitní výsledek svařování
 • Minimalizace chyb při stehování – zabránění vměstkům wolframu
 • Nižší deformace materiálu
 • Lepší stabilita svařovacího oblouku WIG zvláště u nízkých proudů
 • Vlastnosti activArc nastavitelné pro každou tloušťku materiálu
activArc

Výhody v kombinaci s metalurgickým pulsováním

 • Přesný, soustředěný svařovací oblouk s ještě větší výkonností
 • Zvýšený plazmový tlak svařovacího oblouku
 • Rychlejší svařování u ručních a automatizačních řešení
 • Bezpečný rovnoměrný závar
 • Snížení tepelně ovlivněných oblastí
 • Změny délky svařovacího oblouku nemají téměř žádný negativní vliv na výsledek svařování – zejména u ručního svařování – konstantní energie svařovacího oblouku

tigSpeed

Svařování metodou WIG horkým a studeným drátem
Dynamický systém posuvu drátu

Kontinuální podávání drátu je částečně překrýváno pohybem drátu vpřed/zpět. Proces svařování je mimořádně stabilní při současném vysokém odtavovacím výkonu. Systémy tigSpeed jsou dostupné v provedení studený drát (coldwire) a horký drát (hotwire) a také pro ruční a automatizovaný provoz.

Výhody

 • Perfektně ovladatelná tavná lázeň i v nucených polohách (např. poloha svislá nahoru)
 • Mimořádně vysoké rychlosti svařování podobně jako u svařování metodou MIG/MAG, avšak bez rozstřiku a s nízkými emisemi
 • Redukce pronikání tepla, minimalizace deformací, menší smršťování součástí a lepší hodnoty vrubové houževnatosti
 • Svařování bez pocitu únavy díky snadnější manipulaci a pohodlnější poloze při práci
Svařování studeným a horkým drátem
 • Až o 60 % vyšší odtavovací výkon*
 • Vyšší kvalita svaru* díky výraznému snížení zředění svařovaného kovu při navařování
 • Svařování bez pocitu únavy* díky snadnější manipulaci a pohodlnější poloze při práci

* oproti ručnímu svařování WIG

tigSpeed: Pohyb drátu vpřed/zpět
 • Ideální ke svařování v nucených polohách
 • Perfektní kontrola tavné lázně díky překrývání pohybu vpřed a zpět svařovacího drátu
 • Optimální vzhled svaru s možností modelování struktury díky plynulému nastavování frekvence pohybu drátu vpřed a zpět
 • Bezpečné svařování kořenových vrstev s vysokou rychlostí svařování
Porovnání rychlostí svařování

Akční rádius až 14 m

 • Flexibilita díky individuální úpravě délky svazku hadic
 • Mobilita díky doplňkovému pojezdovému vozíku
 • Nejvyšší ochrana svazků propojovacích hadic odlehčením tahu
 • Oblasti použití: Nízko legované, středně legované a vysokolegované materiály. CrNi; slitiny na bázi niklu, měď a slitiny mědi; hliník a slitiny hliníku; zvláštní kovy P91/P92

spotArc

Bodové svařování WIG-spotArc

 • Univerzálně použitelné kvůli možnosti spojování dvou plechů jak stejné, tak i odlišné tloušťky
 • Optimální ke stehování obrobků pro manuální a automatizované aplikace
 • Jednoduché použití – svařuje se pouze na jedné straně
 • Plošší tvar bodu oproti bodovému svařování MAG
 • Vynikající vlastnosti spojování bodováním díky minimálnímu pronikání tepla
 • Velmi malá tepelná napětí a malá deformace díky krátkým dobám svařování
 • Optimální ke spojování v pohledových oblastech díky čistému vzhledu svaru
 • Vynikající jakost svaru s nízkým zkroucením v důsledku minimálního pronikání tepla
 • Ergonomický tvar hořáku pro nejpohodlnější zacházení a optimální působení síly
 • Hospodárné řešení sestávající ze standardních komponent: Svařovacího přístroje EWM WIG-DC, bodového svařovacího hořáku WIG a volitelného dálkového ovladače bodování
 • Alternativa k odporovému svařování s podstatně jednodušším zacházením
spotArc

Perfektní struktura povrchu

 • Plošší tvar bodu oproti bodovému svařování MAG
 • Vynikající vlastnosti spojování bodováním díky minimálnímu pronikání tepla
 • Velmi malá tepelná napětí a malá deformace díky krátkým dobám svařování
 • Optimální ke spojování v pohledových oblastech díky čistému vzhledu svaru
Bodové spoje spotArc

Pro každou aplikaci vhodný tvar hubice

Přehled tvarů hubic

forceTig

Proces svařování WIG s vysoce soustředěným svařovacím obloukem k dosažení lepšího závaru a vyšší rychlosti svařování.

Díky metodě svařování forceTig proniká EWM do nových oblastí svařování WIG. Metoda spojování umožňuje díky svému extrémně koncentrovanému svařovacímu oblouku výrazně vyšší hustotu energie v tavné lázni i špičkovou rychlost svařování.

Výhody

 • Snížená úsečková energie díky silně soustředěnému svařovacímu oblouku WIG s vysokou hustotou energie při vyšší rychlosti svařování
 • Možnost svařování menších a větších tlouštěk plechu jednou vrstvou
 • Pro plně mechanizované a automatizované výrobní procesy
 • 100 % reprodukovatelný TCP, ideální pro automatizované aplikace
 • Vysoký výkon hořáku – 800 A při 100 % DZ
 • Snadná výměna elektrod bez šablon díky definovanému kalibrovanému tvaru
 • Velmi vysoká proudová zatížitelnost, vysoká hustota proudu
 • Stabilní konstrukce svařovacího hořáku k dosažení vyšší bezpečnosti při nárazu
 • Uzavřený vysoce efektivní chladicí okruh
 • Nízké pořizovací náklady a spotřeba energie
 • Aplikace se studeným/horkým drátem

Porovnání tlaku svařovacího oblouku WIG/forceTig