Rozmagnesowanie rur i blach

Dlaczego rozmagnesowanie jest potrzebne?

Magnetyzm jest niepożądanym efektem podczas spawalniczej obróbki stali. Skutkiem magnetyzmu szczątkowego w elementach stalowych jest niestabilny i nieprecyzyjny łuk. Efekt ten może być tak silny, że spawanie okaże się niemożliwe. Za pomocą naszych urządzeń do rozmagnesowywania można poradzić sobie z silnym polem magnetycznym i elementami o dużych ściankach i dużej długości.

Zalety

 • Rozmagnesowywanie elementów ferromagnetycznych
 • Bezpieczny proces spawania bez elektromagnetycznego odchylenia łuku
 • Automatyczny przebieg procesu rozmagnesowywania
 • Zapobiega wadom wskutek braku wtopienia na skosach
 • Zminimalizowanie nakładów na dodatkową obróbkę

 

Degauss 600

Degauss 600

 • Wszystkie potrzebne do rozmagnesowania komponenty znajdują się w zestawie
 • Szybkie podłączenie do rury za pomocą trzech przewodów obciążenia
 • Zautomatyzowany proces rozmagnesowania
 • Kompaktowe i przystosowane do użytku na budowie źródło prądu rozmagnesowującego

Dowiedz się więcej o Degauss 600

Pico 350 cel puls pws dgs

Pico 350 cel puls pws dgs

 • Skonstruowana do najbardziej ekstremalnych obciążeń
 • Wyjątkowa żywotność dzięki osłonie panelu obsługowego
 • Zautomatyzowany proces rozmagnesowania
 • Biegunowość przełączana przyciskiem (PWS)

Dowiedz się więcej o Pico 350 cel puls pws dgs