Odchylenie łuku podczas spawania rur i blach?

Przyczyną może być magnetyzm.

EWM oferuje rozwiązanie do rozmagnesowywania
rur i blach

 

Czyste i bezawaryjne spawanie – oszczędność kosztów i wyższa jakość

 • Mobilność: szybkie i łatwe zastosowanie na każdym placu budowy
 • Skuteczność: natychmiastowe usuwanie magnetyzmu
 • Rentowność: stabilny łuk oznacza oszczędność czasu i materiału
Urządzenia Degauss 600 oraz Pico 350 cel puls pws dgs firmy EWM to dwa przenośne, łatwe w użyciu i wydajne rozwiązania do rozmagnesowywania na placu budowy.
Wynik: Łuk jest stabilny i umożliwia czyste, bezpieczne i bezawaryjne spawanie.
 
 


Dlaczego rozmagnesowanie jest potrzebne?

Odchylenie łuku z powodu magnetyzmu to już przeszłość.

Magnetyzm (resztkowy) w elementach stalowych wywołuje niestabilny i odchylony łuk, przez co może prowadzić do powstawania porów i braków wtopienia. Efekt ten może być tak duży, że spawanie okaże się niemożliwe. Dlatego magnetyzm jest niepożądanym efektem podczas spawalniczej obróbki stali.

 • Bez rozmagnesowania

  » Nieodpowiedni wynik spawania wymaga dodatkowej obróbki, powoduje stratę czasu i generuje wysokie dodatkowe koszty

  Spawanie metodą MIG/MAG, TIG, MMA
  • Obrabiany przedmiot jest namagnesowany

   » silne odchylenie łuku

   Obrabiany przedmiot jest namagnesowany
   Spawanie elektrodami otulonymi
   Obrabiany przedmiot jest namagnesowany
   Spawanie metodą MIG/MAG
  • 40 minut pracy – bez rozmagnesowania

   40minaufwand

  • Co wywołuje magnetyzm w obrabianym przedmiocie?

   • Niestabilność łuku
   • Nierównomierne odrywanie się kropli
   • Silne powstawanie rozprysków
   • Nieregularne łączenie zbocza
 • Z rozmagnesowaniem

  » Mniejsze koszty, ochrona zasobów i wzrost jakości dzięki wysokim wynikom spawania, minimalizacji prac dodatkowych oraz redukcji zużycia materiału i gazu

  • Obrabiany przedmiot jest rozmagnesowany

   » brak odchylenia łuku
   Obrabiany przedmiot został rozmagnesowany przy użyciu Degauss 600 lub Pico 350 cel puls pws dgs

   Obrabiany przedmiot jest rozmagnesowany
   Spawanie elektrodami otulonymi
   Obrabiany przedmiot jest rozmagnesowany
   Spawanie metodą MIG/MAG
  • Oszczędność czasu 20 minut – z rozmagnesowaniem

   20minaufwand

  • Znakomity wynik spawania

   • Stabilny łuk
   • Równomierne odrywanie się kropli
   • Brak rozprysków
   • Dobre łączenie zboczy
  Spawanie metodą MIG/MAG, TIG, MMA


Rozmagnesowywanie jest łatwiejsze niż dodatkowa obróbka

Szczególnie często magnetyzm występuje na skutek mechanicznego rozdzielenia elementów, przygotowywania spoiny przez skrawanie lub procesów szlifowania. W celu uzyskania wyniku spawania o wysokiej jakości zalecane jest rozmagnesowanie po obróbce mechanicznej, ale przed właściwym procesem spawania. To zastosowanie jest bardzo proste dzięki automatycznemu przebiegowi programu rozmagnesowania (zastosowanie 1).
W przypadku bardzo długich, grubościennych, trudno dostępnych i mocno namagnesowanych elementów może dojść do sytuacji, że pole magnetyczne po rozmagnesowaniu pojawi się ponownie. To spowoduje odchylenie łuku podczas spawania. W tym przypadku zalecane jest użycie funkcji „activgauss”. Podczas procesu spawania wytwarzane jest wówczas magnetyczne przeciwpole (zastosowanie 2). *

*tylko w przypadku Degauss 600

Możliwości zastosowań urządzeń Degauss 600 i Pico 350 cel puls pws dgs

 
 • Zastosowanie 1: Degaussing

  AW1

  Rozmagnesowanie przed spawaniem

  Metoda „rozmagnesowywania przed spawaniem” nadaje się w szczególności do rur i blach o długości do ok. 10 metrów i natężeniu pola magnetycznego 20 mT.

  Obszary zastosowania
  • Krótsze i cienkościenne namagnesowane elementy
  Bardzo łatwa obsługa
  • Obsługa jednym pokrętłem – automatyczny przebieg procesu rozmagnesowywania
  • Szybkie podłączanie do elementu dzięki praktycznemu zestawowi przewodów obciążenia
 • Zastosowanie 2: activgauss

  AW2

  Rozmagnesowanie podczas procesu spawania z wykorzystaniem activgauss

  W przypadku bardzo długich i grubościennych elementów używane jest zastosowanie 2 „Magnesowanie podczas spawania”, jak np. przy budowie dźwigów oraz wielokilometrowych rurociągów.

  Obszary zastosowania
  • Bardzo mocno namagnesowane elementy, długie i grubościenne namagnesowane elementy
  Bardzo łatwa obsługa
  • Praktyczna przystawka zdalnego sterowania do
  • ustawiania natężenia prądu umożliwiającego wytwarzanie dostatecznie dużego przeciwpola oraz do sterowania rozmagnesowywaniem (wł./wył. prądu, zmiana biegunowości)
  • Szybkie podłączanie do obrabianego przedmiotu dzięki praktycznemu zestawowi przewodów obciążenia


Rozmagnesowywanie rur i blach

Degauss 600

Urządzenie rozmagnesowujące Degauss 600 nadaje się zarówno do rozmagnesowania przed, jak i podczas procesu spawania.

Degauss 600 Set
Urządzenie rozmagnesowujące

 
 
 
Degauss 600

Degauss 600

Zalety urządzenia jak na dłoni

 • Kompaktowe urządzenie przystosowane do pracy na budowie
 • Przenośne i wytrzymałe
 • Wysoka tolerancja napięcia sieciowego +/- 20%
 • W 100% nadaje się do pracy z generatorem
degauss 600


Rozmagnesowywanie i spawanie za pomocą tego samego urządzenia

Pico 350 cel puls pws dgs

Odporna na zimno, gorąco, deszcz i zanieczyszczenia, niezwykle wytrzymała i przeznaczona do najtrudniejszych warunków, a dzięki niewielkiej wadze idealna do transportu do różnych miejsc zastosowania:

 • 100-procentowa niezawodność tworzenia spoin pionowych przy spawaniu elektrodami celulozowymi
 • Spawanie metodą MAG z podajnikiem drutu Pico drive 4L lub Pico drive 200C
 • Rozmagnesowywanie rur i blach przed spawaniem

Pico 350 cel puls pws dgs

 
 
 
pico 350 cel
 
 

Pico 350 cel puls pws dgs

Zalety urządzenia jak na dłoni

 • Skonstruowane do najbardziej ekstremalnych obciążeń
 • Wyjątkowa żywotność dzięki osłonie panelu obsługowego
 • Zautomatyzowany proces rozmagnesowania
 • Polaryzacja przełączana przyciskiem (PWS)
degauss 600


Zadowolenie z rozwiązania EWM:
Terranets dw GmbH      
praxisreport terranets degauss
praxisreport terranets degauss