1957Edmund Szczesny zakłada rmęProjektowanie i produkcja podzespołówelektronicznych jako dostawcawiodących producentów spawarek1971Bernd Szczesny obejmuje prowadze-nie rmy Produkcja kompletnych pro-stowników1980Michael Szczesny wchodzi w skład zarządu rmy1986Produkcja tyrystorów i diod1988EWM wprowadza na rynek pierw-szy na świecie inwertor do spawarek umożliwiających spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych(TIG) w technologii AC/DC1989Technologia mikroprocesorowa w systemach sterowania sprzętu spawal-niczego1991Budowa zakładu II w siedzibie głównej w Mündersbach1993Prezentacja pierwszego własnegoprogramu spawarek EWM na targach „Schweißen und Schneiden”1994Powstanie EWM Czechy jako kolejne-go zakładu produkcyjnego1997Połączenie z Messer Griesheim2000Odłączenie od MesserEWM ponownie działa na rynku nie-mieckim pod własną nazwąProjektowanie modułowego, cyfrowego systemu spawania z globalną transmisjądanych2001Powstaniejoint venture EWM-Hu-aheng w Kunshan / Chiny2003Pierwsza na świecie koncepcja obsługi TIG-Synergic2004Łączenie bardzo cienkich blachdzięki EWM-coldArc2005Susanne Szczesny-Oßing wchodzi w skład zarządu EWM China staje się w 100% spółką zależną2006Opracowanie nowych metod spawania EWM forceArc i EWM activArc200750 lat EWM HIGHTEC WELDING2008Powstanie EWM China i otwarcie za-kładu w Kunshan2009Otwarcie nowejspółki handlowej EWM w Dubaju oraz w Wielkiej Bry-tanii, jak również oddziału w Seesen naterenie NiemiecReorganizacja przedsiębiorstwa:Nowa identyfikacja wizualna rmy oraznowe logo, nowy wygląd urządzeń, które są od tej pory lakierowane na jasnoszary kolor Prezentacja dwóch wyjątkowo atrak-cyjnych innowacji: alphaQ rmy EWM touniwersalne rozwiązanie, które łączy sześć metod spawania w jednym urządzeniu. Natomiast dzięki forceTig spawarka wyko-rzystująca łuk elektryczny po raz pierwszy osiągnęła wydajność spawarki laserowej.2010EWM Automation: Udział w BV SCHWEISSTECHNIK GmbH - au-tomatyzacja techniki spawania i roboty-ka od jednego dostawcyEWM otwiera oddział Neu-Ulm2011Otwarcie oddziału Siegen  2012Otwarcie centrum dystrybucyjno-logi-stycznego Ransbach-Baumbach2013Przekształcenie EWM HIGHTEC WEL-DING GmbH Mündersbach w spółkę akcyjną2014Rozbudowanie siedziby głównej w Mündersbach poprzez powstanie zakła-du III2015Otwarcie oddziału w Koblencji wraz ze specjalistyczną hurtownią2017Otwarcie oddziału w Bergkirchen kołoMonachium oraz oddziału w Szczecinie