Normy materiałów dodatkowych

Norma EN /
DIN EN ISO
Tytuł normy
DIN EN 12536 Materiały dodatkowe do spawania -- Pręty do spawania gazowego stali niestopowych i stali odpornych na pełzanie
DIN EN 14700 Materiały dodatkowe do spawania -- Materiały dodatkowe do napawania utwardzającego
DIN EN ISO 636 Materiały dodatkowe do spawania -- Pręty, druty i stopiwa do spawania elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego stali niestopowych i drobnoziarnistych
DIN EN ISO 1071 Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone, druty, pręty i druty proszkowe do spawania żeliwa
DIN EN ISO 2560 Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali niestopowych i drobnoziarnistych
DIN EN ISO 3580 Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali odpornych na pełzanie
DIN EN ISO 14172 Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego niklu i stopów niklu
DIN EN ISO 14341 Druty elektrodowe i stopiwo do spawania łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych
DIN EN ISO 14343 Druty elektrodowe, taśmy elektrodowe, druty i pręty do spawania łukowego stali nierdzewnych i żaroodpornych
DIN EN ISO 16834 Druty elektrodowe, druty, pręty i stopiwa do spawania łukowego w osłonie gazu stali o wysokiej wytrzymałości
DIN EN ISO 17632 Druty elektrodowe proszkowe do spawania łukowego elektrodą metalową, w osłonie gazu i bez osłony gazu, stali niestopowych i drobnoziarnistych
DIN EN ISO 17633 Druty elektrodowe proszkowe i pręty do spawania łukowego w osłonie gazu i bez osłony gazu elektrodą metalową stali nierdzewnych i żaroodpornych
DIN EN ISO 17634 Druty proszkowe do spawania łukowego w osłonie gazów stali odpornych na pełzanie
DIN EN ISO 18273 Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania aluminium i stopów aluminium
DIN EN ISO 18274 Druty i taśmy elektrodowe, druty i pręty do spawania niklu i stopów niklu
DIN EN ISO 18276 Materiały dodatkowe do spawania -- Druty proszkowe do spawania łukowego elektrodą metalową, w osłonie gazu i bez osłony gazu, stali o wysokiej wytrzymałości
DIN EN ISO 21952 Druty elektrodowe, druty, pręty i stopiwa do spawania łukowego w osłonie gazu stali odpornych na pełzanie
DIN EN ISO 24373 Druty lite i pręty do spawania miedzi i stopów miedzi
DIN EN ISO 544 Materiały dodatkowe do spawania -- Warunki techniczne dostawy spoiw i topników -- Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie
DIN EN ISO 14175 Materiały dodatkowe do spawania -- Gazy i mieszaniny gazów do spawania i procesów pokrewnych
DIN EN ISO 14174 Materiały dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania łukiem krytym i spawania elektrożużlowego - Klasyfikacja
DIN EN ISO 24598 Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe lite, druty elektrodowe proszkowe i kombinacje elektroda-topnik do spawania łukiem krytym stali odpornych na pełzanie
DIN EN ISO 3581 Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali nierdzewnych i żaroodpornych -- Klasyfikacja
DIN EN ISO 26304 Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe lite i druty elektrodowe proszkowe oraz kombinacje elektroda-topnik do spawania łukiem krytym stali o wysokiej wytrzymałości -- Klasyfikacja
DIN EN ISO 14171 Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe lite, druty elektrodowe proszkowe i kombinacje elektroda/topnik do spawania łukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja