Normování svařovacích materiálů

Norma EN /
ČSN DIN EN ISO NORM
Název normy
ČSN EN 12536 Tyče vhodné na svařování nelegovaných ocelí a žáropevných ocelí plamenem
DIN EN 14700 Svařovací materiály pro tvrdé návary
ČSN EN ISO 636 Tyče a dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy – Klasifikace
ČSN EN ISO 1071 Obalené elektrody, dráty, tyčinky a plněné elektrody pro tavné svařování litiny - Klasifikace
ČSN EN ISO 2560 Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí – Klasifikace
ČSN EN ISO 3580 Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí – Klasifikace
ČSN EN ISO 14172 Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování niklu a slitin niklu – Klasifikace
ČSN EN ISO 14341 Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy – Klasifikace
ČSN EN ISO 14343 Drátové elektrody, páskové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí – Klasifikace
ČSN EN ISO 16834 Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí tavící se elektrodou v ochranném plynu a jejich svarové kovy – Klasifikace
ČSN EN ISO 17632 Plněné elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s ochranou plynu a bez ochrany plynu – Klasifikace
ČSN EN ISO 17633 Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu – Klasifikace
ČSN EN ISO 17634 Plněné elektrody pro obloukové svařování žáropevných ocelí v ochranném plynu - Klasifikace
ČSN EN ISO 18273 Svařovací dráty a tyče pro svařování hliníku a slitin hliníku - Klasifikace
ČSN EN ISO 18274 Drátové elektrody, páskové elektrody, svařovací dráty a tyče pro tavné svařování niklu a slitin niklu – Klasifikace
ČSN EN ISO 18276 Plněné elektrody pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí v ochranném plynu a bez ochranného plynu - Klasifikace
ČSN EN ISO 21952 Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování v ochranném plynu žáropevných ocelí
ČSN EN ISO 24373 Svařovací dráty a tyče pro tavné svařování mědi a slitin mědi – Klasifikace
ČSN EN ISO 544 Svařovací materiály – Technické dodací podmínky přídavných materiálů a tavidel – Druhy výrobků, rozměry, mezní úchylky a označování
ČSN EN ISO 14175 Svařovací materiály – Plyny a jejich směsi pro tavné svařování a příbuzné procesy
ČSN EN ISO 14174 Svařovací materiály – Tavidla pro obloukové svařování pod tavidlem a elektrostruskové svařování – Klasifikace
ČSN EN ISO 24598 Svařovací materiály – Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování žáropevných ocelí pod tavidlem - Klasifikace
ČSN EN ISO 3581 Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování antikorozních a žáruvzdorných ocelí – Klasifikace
ČSN EN ISO 26304 Svařovací materiály – Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí pod tavidlem – Klasifikace
ČSN EN ISO 14171 Svařovací materiály – Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro svařování pod tavidlem nelegovaných a jemnozrnných ocelí – Klasifikace