Fakturaarkivering

Programvara för arkivering av elektroniska fakturor

Bästa kunder!

Alla fakturor som ni tar emot måste enligt rättsliga föreskrifter även arkiveras elektroniskt.

För detta ändamål ställer vi ett arkiveringsprogram från vår programpartner gotomaxx Software GmbH till förfogande utan kostnad.
 

Ladda ned maxxArchiv