Registrera nu och få alla fördelarna

Din produkt

det går endast att registrera strömkällor/kylenheter/trådmatarenheter och EN 1090 WPQR-paket. Andra komponenter som exempelvis tillbehör eller svetsbrännare kan inte registreras.

Ange serienummer och inköpsdatum för strömkällan, trådmatarenheten, kylenheten och/eller EN 1090 WPQR-paketet.

* Obligatoriska fält

Er EWM-försäljningspartner

Maskinen köpt av