Individuella komplettsystem med robotar

 

Flexibla och lönsamma – redan från första enheten

Kompletta, modulbaserade system som kan programmeras helautomatiskt offline är den automatiserade svetsningens framtid. Utöver standardiserade versioner har vi komplexa, individualiserade lösningar som är anpassade specifikt efter din uppgift och ditt område.

 
Startlösning cobotar

Standardsvetsceller

Våra kompakta, standardiserade svetsceller med skräddarsydda automatiseringsalternativ är den optimala lösningen för höga krav.

Levereras, monteras och sätts i drift redo att användas, utifrån kundens krav.

Kan efter önskemål utrustas med FANUC- eller Kuka-robot.

Startlösning cobotar

Fördelar:

 • / Standardiserad robotcell
 • / Olika robotfabrikat (efter kundens önskan)
 • / Positionerare enligt kund- eller komponentkrav
 • / Kan drivas med olika multiprocesströmkällor
 • / MAG-/TIG-/plasma-/forceTig- och bultsvetsningstillämpningar
 • / Komplett skyddshölje med skjutdörrar och observationsfönster
 • / Kan kombineras med valfri utsugsanläggning
 • / Linjäraxel eller vridplatta som tillval
 • / Kundspecifik konfiguration
Kompletta system robotar
Kompletta system robotar
Kompletta system robotar

Kompletta, modulbaserade system

 
Startlösning cobotar

Kompletta, modulbaserade system

Våra kompletta, modulbaserade system är anpassade efter dina behov och uppgifter. Vi sammanställer skräddarsydda robotsvetssystem åt dig av standardkomponenter. Vi tar hand om utveckling, tester, installation, utbildning och underhåll åt dig. Du kan gå direkt till tillverkningen.

Fördelar:

 • / Hög processäkerhet tack vare digital styrning och reglering av all processdata
 • / Reproducerbara svetsresultat med jämn svetsfogskvalitet
 • / Flexibla system som kan utökas när som helst

Systemkomponenter för automatisk svetsning

Startlösning cobotar

System med helautomatisk offline-programmering

Den bästa lösningen för komplexa, kundspecifika krav: MOSES-programvaran från AUTOCAM erbjuder en enhetlig, konsekvent databas – från CAD-konstruktion via del- eller helautomatisk offline-programmering till produktion.

Fördelar:

 • / Minskning av online-programmeringstiden med upp till 95 %
 • / Inga stilleståndstider för roboten
 • / Hög rörelseprecision, även vid komplexa banor
 • / Automatisk programgenerering från CAD-data utan programmeringskunskaper
 • / Optimal bearbetningskvalitet tack vare integrerad "teknikkunskap"
 • / Hög säkerhet tack vare simulering och kollisionskontroll
 • / Förbättrad dokumentation och arkivering av processdata

Vill du ha mer information eller har du en specifik fråga?

Kontakta oss!

roboweiss